Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 96/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 31. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 96/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo, NSČR, Cdon, Odo nebo Odon a ukončených v období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2017, a to ideálně ve formátu spisová značka / datum podání / datum rozhodnutí / způsob vyřízení věci / jméno a příjmení advokáta.“.

Povinný subjekt Vám tímto požadovanou informaci poskytuje formou elektronické přílohy „TabulkaZin962017.xlsx“.

Na vysvětlenou povinný subjekt dodává, že označení rejstříků Cdon, Odon a Odo Nejvyšší soud již několik let nepoužívá, proto v uvedeném období nebylo v těchto rejstřících vydáno již žádné rozhodnutí a tyto rejstříky tak vůbec nefigurují v dodané elektronické příloze.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): TabulkaZin962017.xlsx