Povinně zveřejňované informace o subjektu


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


1. Úplný název povinného subjektu

Nejvyšší soud


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje činnost

Nejvyšší soud vznikl na základě článku 91 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Práce a fungování Nejvyššího soudu se řídí podle § 14 zákona O soudech a soudcích č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.


3. Organizační struktura

Nejvyšší soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců. Předseda a místopředseda jsou jmenováni prezidentem republiky.
dále viz. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Nejvyšší soud
Burešova 20
Brno 657 37
Česká republika

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Burešova 20
Brno 657 37
Česká republika

4.3. Úřední hodiny
Podatelna
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN PODATELNY!
V souvislosti s rizikem nákazy koronavirem, byla upravena provozní doba podatelny pro osobní podání.
Pondělí a středa: 7:30 – 16:00

Provoz podatelny pro přijímaní elektronických podání zůstává beze změn.
Pondělí až pátek: 7:30 – 16:00

Nahlížení do spisu
Trestní kolegium (nahlížení do spisu po předchozí domluvě):
Pondělí až pátek 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:00

Občanskoprávní a obchodní kolegium (nahlížení do spisu po předchozí domluvě):
Úterý až čtvrtek 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:00

Žádosti o uznání cizího rozhodnutí (nahlížení do spisu po předchozí domluvě):
Úterý až čtvrtek 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:00

Úřední hodiny pro styk s veřejností
Pondělí až pátek: 7:30—16:00

4.4. Telefonní čísla
Ředitel kanceláře předsedy soudu:
Mgr. Aleš Pavel
+420 541 593 148
+420 606 715 733

Informace o probíhajících soudních řízeních u Nejvyššího soudu
Hana Hálová
+420 541 593 413

Bc. Monika Němcová
+420 541 593 383

Tiskový mluvčí
Mgr. Petr Tomíček
+420 541 593 162
+420 778 751 571

Ředitel správy soudu
Ing. Roman Krupica
+420 541 593 267

Ekonomické oddělení:
+420 541 593 462
+420 541 593 286
+420 541 593 461

Správce majetku:
+420 541 593 570

4.5. Čísla faxu
Číslo faxu podatelna:
+ 420 541 213 493

Ředitel správy soudu
+ 420 541 213 493

4.6. Adresa internetové stránky
www.nsoud.cz

4.7. Adresa e-podatelny
podatelna@nsoud.cz

ID datové schránky: kccaa9t

4.8. Další elektronické adresy
Ředitel kanceláře předsedy soudu:
Mgr. Aleš Pavel
e-mail: kancelar.predseda(zavináč)nsoud.cz

Tiskový mluvčí:
Mgr. Petr Tomíček
e-mail: tiskovy.mluvci(zavináč)nsoud.cz

Ředitel správy soudu:
Ing. Roman Krupica
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 32723641/0710
Účet Nejvyššího soudu je veden u České národní banky, pobočky Brno.


6. IČ

IČ: 48510190


7. DIČ

Není uvedeno - Nejvyšší soud není plátcem daně z přidané hodnoty.


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Rozvrh práce
Rozvrh práce

Jednací řád
Jednací řád

Kancelářský a spisový řád
Kancelářský a spisový řád

Organizační řád
Organizační řád

8.2. Rozpočet
Rozpočet NS naleznete po zadání IČ na tomto odkazu:
Monitor Státní pokladna


9. Žádosti o informace

Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), je podrobně upraven v oddíle „Pro veřejnost a média » Poskytování informací ze zákona č. 106-1999 Sb.“.

Mimo postupu podle informačního zákona je možné se obrátit s dotazy na stav řízení (telefonicky) či s žádostí o lustraci řízení u Nejvyššího soudu (písemně) na informační kancelář Nejvyššího soudu.

Pro vyřizování stížností, žádostí a podnětů přímo v budově Nejvyššího soudu jsou určeny kontaktní osoby: Mgr. Aleš Pavel a Mgr. Petr Tomíček

Hana Hálová – referentka informační kanceláře
tel: +420 541 593 413

Bc. Monika Němcová – referentka informační kanceláře
tel: +420 541 593 383

Mgr. Petr Tomíček – tiskový mluvčí
tel: +420 541 593 162
Mobil: +420 778 751 571

Elektronickou poštou na e-mail: podatelna@nsoud.cz
Prostřednictvím datové schránky kccaa9t
Písemně na podatelnu Nejvyššího soudu:
Nejvyšší soud
Burešova 20
657 37 Brno

nebo faxem: +420 541 213 493


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání – a to nejen v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je možné podat poštou, osobně v úředních hodinách od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod. na podatelně soudu, elektronicky na adresu podatelna@nsoud.cz nebo prostřednictvím datové schránky kccaa9t, podrobněji viz. bod 9.


11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy
dále viz Rozhodovací činnost – Důležité právní předpisy

11.2. Vydané právní předpisy
Nejvyšší soud nevydává žádné právní předpisy


12. Úhrady za poskytování informací
Nejvyšší soud může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním informace žadateli. V tomto postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. července 2011.
Sazebník poplatků


13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv
Nejvyšší soud nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

13.2. Výhradní licence
Nejvyšší soud nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.


14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy Nejvyššího soudu v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších jsou uveřejněny zde:
Výroční zprávy