Generální prokurátor Albánie navštívil Nejvyšší soud

Autor: Ing. Petr Knötig | 06/09/2015

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D přijal v úterý 9. 6. 2015 delegaci Generální prokuratury Albánie, v jejímž čele byl generální prokurátor Adriatik Llalla. Delegace Generální prokuratury Albánie navštívila ČR na pozvání nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana. Tématem návštěvy u Nejvyššího soudu bylo přestavení obou institucí, společných cílů a také pomoc českých justičních orgánů v rámci přístupových rozhovorů při vstupu Albánie do Evropské unie. Obě strany se při jednání shodly na tom, že vzájemná výměna zkušeností může pomoci oběma stranám, které mají některé shodné problémy.