Guido Raimondi ocenil organizaci konference Závaznost soudních rozhodnutí

Ke kladným ohlasům na červnovou mezinárodní konferenci Nejvyššího soudu na téma Závaznost soudních rozhodnutí se v minulých dnech připojil i předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi. V dopise, který zaslal předsedovi Nejvyššího soudu Pavlu Šámalovi, mimo jiné uvádí: „Dovolte mi, abych vyjádřil svůj vděk za nádherné přivítání v Brně a perfektní organizaci konference Závaznost soudních rozhodnutí. Současně jsem také vděčný za možnost společného dvoustranného jednání, které bylo bezpochyby počátkem dalších příležitostí ke spolupráci mezi oběma našimi soudy.“
Také generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland po skončení akce ocenil její vysokou úroveň, profesionální organizaci a rovněž konkrétní závěry, když mj. uvedl: Jsem přesvědčen, že tato akce, organizovaná v rámci českého předsednictví Výboru ministrů, poskytla členským státům silný podnět k tomu, aby zapracovaly na řešení problémů souvisejících s efektivním prosazováním judikatury, s nimiž se potýkají, včetně výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.“

Předseda Ústavního soudu Maďarska Tamás Sulyok napsal: "Ze srdce rád bych vyjádřil svoji vděčnost za mezinárodní konferenci v Brně. Rád bych ocenil její vysoce komplexní a profesionální program. Dovolte mi poděkovat i za pozoruhodné kulturní akce. Ze svého pobytu jsem si odnesl nezapomenutelný zážitek... . Jsem přesvědčen, že setkání u příležitosti této akce posílilo nejen profesionální, ale i osobní spolupráci mezi našimi institucemi."

Předseda Nejvyššího soudu obdržel také děkovný dopis ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka:
"Vážený pane předsedo,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za vynikajícím způsobem zorganizovanou konferenci k tématu závaznosti soudních rozhodnutí, kterou Nejvyšší soud ČR uspořádal za podpory Rady Evropy a Ministerstva spravedlnosti ČR ve dnech 19. – 21. června 2017 v Brně jako jednu ze stěžejních akcí českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Jak mi sdělil generální tajemník Rady Evropy pan Thorbjørn Jagland při našem setkání ve Štrasburku dne 27. června 2017, a jak vím i z ohlasů dalších účastníků, konference po organizační i obsahové stránce beze zbytku naplnila očekávání, která byla v tuto akci vkládána. Ukázalo se, že jde o téma vysoce aktuální nejen pro Radu Evropy, ale i v obecné rovině. Jsem velmi rád, že konference hostila tolik zvučných jmen mezinárodní a národní justice, jakož i velmi reprezentativní výběr dalších odborníků z nejrůznějších odvětví právní teorie a praxe. Tato konference bude bezesporu připomínána jako jeden z vrcholů českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy."

Přestože se konference uskutečnila ve dnech 19. – 21. června 2017, Nejvyšší soud i nadále provozuje její speciální webové stránky http://conference2017.supremecourt.cz, které průběžně doplňuje. K dispozici je obsáhlá fotogalerie a také videozáznamy všech příspěvků nejen v českém, ale i anglickém a francouzském jazyce.

V dříve publikovaných tiskových zprávách jsou citovány ohlasy také dalších uznávaných osobností mezinárodního práva, v čele s předsedou Soudního dvora Evropské unie Koenem Lenaertsem, který poděkoval pořádajícímu Nejvyššímu soudu vedenému Pavlem Šámalem za to, že se mu podařilo soustředit ve třech dnech do Brna řadu předsedů nejvyšších soudů, ústavních soudů, vědce, zástupce jak oblasti lidsko-právní, tak i zástupce, kteří se zaobírají evropským právem a kteří společně usilují o sjednocení práva v Evropě. Tedy neobyčejně široké spektrum odborníků nejen z Evropské unie, ale takřka z celé Evropy. Konferenci totiž Nejvyšší soud pořádal u příležitosti českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, která sdružuje 47 zemí. Uznání Nejvyššímu soudu nově zaslal i Laurence Lustgarten, odborný spolupracovník na Centre for Socio-Legal Studies Oxfordské univerzity, který v Brně na konferenci rovněž přednášel. "Setkal jsem se tady s řadou lidí, s nimiž budu udržovat dlouhodobější kontakt", což je podle Laurence Lustgartena pokaždé známkou vydařené a kvalitní akce.
Konference pořádaná Nejvyšším soudem na téma Závaznost soudních rozhodnutí se v Brně uskutečnila za podpory Rady Evropy a Ministerstva spravedlnosti ČR. Nejvyšší soud pracuje už také na vydání sborníku všech příspěvků.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
12. 7. 2017