JUDr. Michal Mikláš, předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, se zúčastnil summitu soudců ve Vatikánu

JUDr. Michal Mikláš, předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, se ve dnech 3. a 4. června 2016 zúčastnil summitu soudců, který se týkal problematiky obchodování s lidmi a organizovaného zločinu. Summit pořádala Papežská akademie společenských věd a na pozvání papeže Františka se jej účastnili soudci z celého světa. Dne 3. 6. 2016 v odpoledních hodinách mezi účastníky summitu zavítal osobně také papež František, který k projednávaným otázkám pronesl projev, a zmínil se také o problematice udržitelného rozvoje, jehož součástí je ochrana životního prostředí a ekologie člověka. Dvoudenní summit se konal v sídle akademie, v Letohrádku Pia IV. ve Vatikánských zahradách a byl zakončen podpisem deklarace.
Cílem summitu bylo podělit se mezi účastníky o zkušenosti z boje proti obchodování s lidmi, proti novým formám otroctví, jakož i proti organizovanému zločinu a také zvýšit povědomí světové veřejnosti o těchto problémech.


Bc. Monika Němcová
oddělení styku s veřejností