JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. byl jmenován soudcem ad hoc společného kontrolního orgánu Eurojustu

JUDr. Petr Angyallossy, Ph.D., soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, byl jmenován soudcem ad hoc za Českou republiku do společného kontrolního orgánu Eurojustu. Naváže tak v této mezinárodní instituci na činnost loni zesnulého dlouholetého předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Jindřicha Urbánka.
Eurojust byl zřízen Evropskou unií v roce 2002 ve snaze zlepšit úspěšnost jednotlivých členských států při vyšetřování a stíhání závažné přeshraniční trestné činnosti, především pak trestné činnosti páchané organizovanými skupinami. Společný kontrolní orgán, jehož členem se nyní JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. nově stal, je nezávislým dozorčím orgánem, který kolektivně monitoruje aktivity Eurojustu týkající se zpracování osobních údajů a zajišťuje jejich výkon v souladu s Rozhodnutím o zřízení Eurojustu. Skládá se ze tří stálých zástupců a jednoho ad hoc soudce. Soudce ad hoc v orgánu zasedá pouze po dobu přezkoumávání rozhodnutí Eurojustu týkajícího se osobních údajů pocházejících z členského státu, který jej jmenoval.

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Soudcem se stal v roce 1996, kdy začal působit jako předseda senátu u Okresního soudu v Olomouci. Od roku 1999 byl předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc. Na Vrchním soudu v Olomouci působil od roku 2004, nejprve jako soudce a později jako předseda senátu. K 1. 4. 2017 byl jmenován soudcem Nejvyššího soudu. Další podrobnosti k osobě soudce JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D. nabízí například letošní druhé číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS, které je publikováno pod tímto odkazem:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/EACF33642F2C16DBC125817D0025BC64/$file/AEQUITAS%202_2017final.pdf


Mgr. Petr Tomíček, tiskový mluvčí Nejvyššího soudu

5. 12. 2017