JUDr. Vladimír Kůrka oceněn stříbrnou medailí Antonína Randy

Jednota českých právníku v pátek 10. listopadu ocenila na tradičním místě v pražském Karolinu čtveřici významných českých právníků. Stříbrnou medaili Antonína Randy obdržel z rukou předsedy Ústavního soudu a předsedy Jednoty českých právníků Pavla Rychetského předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Vladimír Kůrka. Jednota českých právníků jej takto vyznamenala za celoživotní přínos právnické teorii i praxi.
Vladimír Kůrka Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, jako soudce začínal v roce 1975 u Okresního soudu Plzeň-město. V roce 1976 nastoupil k Okresnímu soudu v Mostě, v roce 1990 se stal jeho předsedou. V roce 1994 byl dočasně přidělen k Vrchnímu soudu v Praze, v roce 1996 následovalo jmenování soudcem Nejvyššího soudu. Zde nejprve působil do 15. prosince 2005, kdy byl jmenován soudcem Ústavního soudu.
Po vypršení desetiletého mandátu se 15. prosince 2015 z Ústavního soudu vrátil zpět na občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu.


Bronzové medaile získali letos předseda evidenčního senátu Vrchního soudu v Praze Josef Holejšovský, soudce Nejvyššího správního soudu Miloslav Výborný a vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj Pavla Schödelbauerová.

Mezi držitele prestižní medaile Antonína Randy se nedávno, a to konkrétně předloni, zapsali rovněž soudci Nejvyššího soudu Jiří Spáčil a Mgr. Michal Králík. Oba soudci občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu získali ocenění především za svoji rozsáhlou publikační a pedagogickou činnost. Jiří Spáčil je držitelem stříbrné medaile, Michal Králík medaile bronzové. Již dříve prestižní právnické ocenění získal také současný předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, jeho předchůdkyně Iva Brožová nebo soudce trestního kolegia Antonín Draštík.

Uznávané profesní ocenění, udělované od roku 1992, nese jméno významného českého právníka a politika Antonína Randy /1834 - 1914/. Ten byl mimo jiné členem panské sněmovny Říšské rady a členem říšského soudu v tehdejším Rakousko-Uhersku. Několik funkčních období působil rovněž jako děkan právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Po rozdělení univerzity na českou a německou část byl rektorem české univerzity.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
10. 11. 2017