Karlovarské právnické dny také letos přinesly ocenění soudcům Nejvyššího soudu

Senát č. 29 občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ve složení JUDr. Filip Cileček (předseda senátu), JUDr. Petr Šuk a JUDr. Jiří Zavázal si z Karlových Varů odvezl ocenění Pocta judikátu. A to konkrétně za rozsudek ze dne 26. 10. 2016, vydaný pod sp. zn. 29 Cdo 5036/2015, kde je řešena problematika "péče řádného hospodáře", jednatele společnosti s ručením omezeným. Vyznamenané rozhodnutí je v anonymizované podobě již delší dobu přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu. Jmenovaný senát tak navázal na úspěch z loňského roku, kdy si z Karlových Varů stejné ocenění odvezl senát č. 8 trestního kolegia ve složení JUDr. Milada Šámalová (předsedkyně senátu), JUDr. Věra Kůrková a JUDr. Jan Bláha.
Na děleném druhém a třetím místě se v kategorii Autorská cena umístil Mgr. Michal Králík, Ph.D., autor publikace Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Publikace vyšla v nakladatelství Leges, přičemž je mimořádná mj. také svým rozsahem 1488 stran.

Ocenění Pocta judikátu je udělováno podle výsledků ankety mezi odbornou právnickou veřejností. Autorská cena je udělována každoročně na základě návrhů (nominací) od význačných osobností právnického života v České republice a na Slovensku. Celkem se k nominacím vyjadřuje 199 osobností. Závěrečné slovo, které je většinou jen potvrzením přijatých nominací, má porota Karlovarských právnických dnů.

Společnost Karlovarské právnické dny u příležitosti XXV. Konference ocenila svým uznáním za osobní příspěvek k tvorbě práva a právního vědomí také dvacet významných osobností české justice. Jsou mezi nimi předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda trestního kolegia JUDr. František Púry, Ph.D. a předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Zdeněk Krčmář.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
22. 6. 2017
foto: Martin Frajt