Konference "Nový civilní proces z pohledu praxe" - Senát Parlamentu ČR 20. listopadu 2018

Konferenci "Nový civilní proces z pohledu praxe", zaměřenou na praktické aspekty rekodifikace civilního procesu, pořádá ústavně právní výbor Senátu Parlamentu ČR v úterý 20. listopadu ve Valdštejnském paláci v Praze. Před samotným začátkem je na programu od 9:00 hodin tisková konference. Samotná akce začíná v 9:30 hodin. Nejvyšší soud ji odborně podpořil, a to především proto, že se v dnešní době opět diskutuje o úloze Nejvyššího soudu, o jeho funkci, o redefinování jeho pozice. Podle místopředsedy Nejvyššího soudu Romana Fialy „je ale potřeba se zamyslet nad celkovým nastavením koncepce soudnictví, reorganizovat zkostnatělé struktury a zamyslet se nad konkrétními potřebami justice z pohledu často vytýkaných nedostatků, jako je například přílišná délka řízení, či přílišná systematická roztříštěnost různých druhů řízení, které na sebe přímo navazují. Je přitom důležité uvažovat nad těmito stěžejními záležitostmi koncepčně, a nelpět na struktuře vytvořené starými předpisy jen proto, že je mnoho otázek s nimi spojených již tzv. vyjudikována.“

Konferenci v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR osobně zaštítil předseda ústavně-právního výboru Senátu Miroslav Antl. Rozdělena je do několika sekcí, proto mohou její účastníci postupně diskutovat o rekodifikaci civilního práva nejen z pohledu soudců obecné justice, ale také soudců správních soudů, soudů ústavních nebo z pozice advokátů, notářů a akademiků. V programu je rovněž prostor pro příspěvky předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, místopředsedy Nejvyššího soudu Romana Fialy, předsedy Nejvyššího správního soudu Michala Mazance, předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Marka Bendy, ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, zástupců Ústavního soudu, Notářské komory ČR, České advokátní komory, odvolacích soudů a pedagogů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.


Písemný záznam z konference bude po jejím skončení umístěn na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
16. 11. 2018