Konference o Nejvyšší radě soudnictví se stala otevřeným fórem odborné právnické veřejnosti

Datum: 05/15/2015

Nejvyšší soud ve dnech 13. – 14. 5. 2015 uspořádal společně s Justiční akademií a Českou společností pro evropské a srovnávací právo v brněnském hotelu International mezinárodní konferenci, která se stala otevřeným fórem pro diskusi nejširší odborné právnické veřejnosti a českých justičních špiček k návrhu vzniku Nejvyšší rady soudnictví.
Zřízení orgánu zastupujícího justici za účelem zajištění co nejvyšší nezávislosti, efektivnosti a odpovědnosti soudního rozhodování si jako jednu z priorit definovala současná vláda ve své koaliční smlouvě.
Konference, které se zúčastnili zástupci nejvyšších soudů a soudních rad z dvanácti evropských států, naznačila, jaké výhody a úskalí může přinést pravomoc Nejvyšší rady soudnictví v otázkách jmenování soudců a funkcionářů soudů, vzdělávání soudců, etiky soudců a kárných řízení ve věcech soudců, správy, managementu a rozpočtu soudů, hodnocení fungování soudního systému a v dalších věcech.
Nejvyšší rady soudnictví v Evropě vznikaly historicky zejména v reakci na změnu režimu a potřebu očistit justici od infiltrace stoupenci předchozích mocenských složek a politických stran. V souvislosti s touto logikou vznikají nejvyšší rady soudnictví ve Francii (1946) a Itálii (1948) těsně po ukončení druhé světové války, ve Španělsku (1978) a Portugalsku (1974) po pádu Francova a Salazarova režimu, a v řadě států střední a východní Evropy po rozpadu komunistického bloku – Polsko (1989), Rumunsko (1991), Bulharsko (1991), Maďarsko (1991), Moldavsko (1995), Slovensko (2002). Jistý tlak v tomto směru na postkomunistické tranzitní země vyvíjely také evropské instituce, zejména ze strany Evropské komise a Rady Evropy.

Na konferenci vystoupila řada odborníků, kteří se s účastníky podělili o své zkušenosti s fungováním podobných orgánů v soudních systémech svých zemí. Své příspěvky přednesli předseda Evropské sítě soudních rad (ENCJ) Geoffrey Vos, bývalý předseda a současný člen Konzultativního výboru evropských soudců (CCJE) Gerhard Reissner, bývalý státní tajemník na Ministerstvu spravedlnosti v Bavorsku Rainer Faupel, rektor Panevropské univerzity a bývalý člen Soudní rady Slovenska Ján Svák, profesor evropského práva Michal Bobek a další. Z českých justičních špiček vystoupili předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, předsedkyně Soudcovské unie Daniela Zemanová či soudce Ústavního soudu Tomáš Lichovník a také ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Po skončení konference se uskutečnila tisková konference, na níž byly prezentovány zásadní výstupy a jejich případná použitelnost pro české prostředí. Podstatnou část tiskové konference pak odvysílala Česká televize na programu ČT24 a záznam je možné nalézt pod odkazem: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260514

1a.jpg 2a.jpg 3a.jpg4a.jpg5a.jpg 6a.jpg 7a.jpg 8a.jpg 9a.jpg