Mezinárodní konference Závaznost soudních rozhodnutí zahájena!

Slavnostní recepce zahájila 19. června večer v Hotelu International Brno mezinárodní konferenci Závaznost soudních rozhodnutí, pořádanou u příležitosti českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Konferenci pořádá Nejvyšší soud právě za podpory Rady Evropy a Ministerstva spravedlnosti ČR. Mezi řadou významných hostí, špiček evropské justice, se tak konference účastní i generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland, předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi, předseda Soudního dvora EU Koen Lenaerts nebo ministr spravedlnosti Robert Pelikán.


Celou konferenci přenáší Nejvyšší soud ve dnech 20. - 21. června online na webové stránce http://conference2017.supremecourt.cz/zivy-prenos/

Po skončení konference nabídneme odborné i laické veřejnosti záznam (sestřih) všech příspěvků.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
Brno 20. 6. 2017