Milánské tabulky – soudci Nejvyššího kasačního soudu Italské republiky přednášeli na téma rozhodování o náhradách při ublížení na zdraví

Nejvyšší soud ve spolupráci s Justiční akademií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně uspořádal ve čtvrtek 4. října ve svém konferenčním sále přednášku soudců Nejvyššího kasačního soudu Italské republiky Dr. Irene Ambrosi a Dr. Paolo Spacianiho na téma Milánské tabulky – rozhodování o náhradách při ublížení na zdraví, kritéria rozhodování v italské soudní praxi.
Přednášky a následné diskuze se zúčastnili soudci Nejvyššího soudu České republiky, asistenti soudců, poradci, akademici a další zájemci z řad odborné veřejnosti. Přednášku doplňoval odkazy na českou praxi soudce Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Petr Vojtek, jeden z hlavních tvůrců Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, vypracované Nejvyšším soudem, a dále také doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která ji moderovala.

Bezprostředně po této přednášce následovalo argumentační fórum k Metodice Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě na zdraví, kterého se mj. účastnili MUDr. Mgr. Daniel Mališ, LL.M., advokát AK Mališ Nevrkla Legal a také JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.m, z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Italští soudci Dr. Irene Ambrosi a Dr. Paolo Spaciani pobývali v Brně už středy 3. října, kdy je slavnostně přivítal místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, poté se k problematice odškodňování setkali ve středu odpoledne u kulatého stolu se soudci civilního i trestního kolegia Nejvyššího soudu.

Dvoudenní pracovní setkání se soudci Nejvyššího kasačního soudu Itálie jen potvrzuje úzkou spolupráci, kterou Nejvyšší soud spolu s italskou justicí v posledních letech neustále rozvijí. Příkladem je i červencový podpis společného memoranda Nejvyššího soudu České republiky a Nejvyšší rady soudnictví Itálie k vzájemné podpoře nezávislosti justice a zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České republice.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
Brno, 4. 10. 2018