Národní a mezinárodní soudy v dialogu: konference Nejvyššího soudu na téma „Závaznost soudních rozhodnutí“ 19. - 21. června 2017

Česká republika právě dnes přebírá od svého předchůdce Kypru na půl roku předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Rada Evropy je mezinárodní organizací, jejímiž členy je 47 evropských zemí. Založena byla v roce 1949 a sídlí ve Štrasburku. Cílem Rady Evropy je podpora lidských práv, právního státu a podpora demokracie. Pod Radu Evropy tak spadá i činnost Evropského soudu pro lidská práva.
Nejvyšší soud právě proto u příležitosti českého předsednictví uspořádá přesně za měsíc, ve dnech 19. až 21. června 2017, mezinárodní konferenci na téma Závaznost soudních rozhodnutí. Jedná se přitom o nejvýznamnější justiční akci roku 2017 v České republice a jednu z nejvýznamnějších akcí spojených s českým předsednictvím ve Výboru ministrů Rady Evropy.

Mezi více než dvěma stovkami registrovaných účastníků se konference zúčastní generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland, předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts, předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi, předsedové nejvyšších soudů deseti zemí Rady Evropy, předsedové Ústavních soudů šesti zemí Rady Evropy a mnohé další přední osobnosti evropské justice.

Interakce soudních orgánů rozhodujících o lidských právech, společenských, politických nebo ekonomických problémech je otázkou, která již delší dobu zabírá dominantní postavení v praktické i akademické sféře. S rostoucím objemem judikatury tvořené na evropské úrovni postupně nabývá na významu. Vstup České republiky do Rady Evropy a Evropské unie vytvořil ústavní závazek dodržovat právo těchto institucí. Vnitrostátní soudy jsou klíčovým orgánem zajišťujícím dodržování a implementaci mezinárodních závazků na domácí úrovni. Jak v praxi vypadá jejich vztah k Evropskému soudu pro lidská práva a Soudnímu dvoru Evropské unie? Jaké účinky ve vztahu k národním (vnitrostátním) soudům vyvolávají mezinárodní rozhodnutí? Smlouva o fungování Evropské unie, jakož i protokoly k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, vtahují národní soudy do přímé interakce s oběma evropskými soudy. Probíhá nicméně mezi soudy opravdu dialog? Jaké jsou důsledky závaznosti mezinárodní judikatury na činnost domácích soudů a na vnitrostátní politiku?

Konference poskytne cenný prostor pro odpovědi na výše vyřčené otázky a diskusi mezi významnými osobnostmi české (Pavel Rychetský, Pavel Šámal, Zdeněk Kühn, Vojtěch Šimíček, Pavel Molek), a evropské justice (Koen Lenaerts a Guido Raimondi, Jörg Polakiewicz, Jean Paul Jacqué, Irena Pelikánová, Michal Bobek, Jan Passer), jakož i zástupců akademie a právní praxe (Catherine Barnard, Laurence Lustgarten, Mikael Rask Madsen, Jan Wintr, Jiří Kmec, Hubert Smekal). Řečnící v průběhu konference představí své zkušenosti a znalosti fungování národních a nadnárodních soudních instancí, nabídnou přitom i srovnání s postoji k otázce závaznosti v belgické, britské nebo francouzské jurisdikci. Do profilů přednášejících a plánovaného programu je možné nahlédnout prostřednictvím speciálně zřízených webových stránek konference http://conference2017.supremecourt.cz/ .

Kapacita mezinárodní konference Závaznost soudních rozhodnutí je v současnosti bohužel naplněna. Všichni zájemci však budou mít možnost sledovat ji online na internetu. Závěry konference budou následně vydány také v podobě tištěného sborníku a rovněž videozáznam z konference či odkaz na něj umístí po skončení akce Nejvyšší soud na veřejně přístupných webových stránkách.


Mgr. et. Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., Nejvyšší soud, Masarykova univerzita Brno
Mgr. Petr Tomíček, tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
Brno 19. 5. 2017