Návštěva předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala u Nejvyššího soudního dvora Rakouska

Na pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu Rakouska Elizabeth Lovrek navštívil předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal v doprovodu předsedkyně senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Milady Šámalové a ředitele své kanceláře Mgr. Aleše Pavla dne 14. května 2019 Nejvyšší soud Rakouska. Tématem společného jednání, které navázalo na setkání z listopadu loňského roku v Brně a Bratislavě, byly otázky správy soudnictví, jmenování soudců a funkcionářů soudů v České republice, soudnictví ve věcech mládeže, zveřejňování rozhodnutí nejvyšších soudů, práce evidenčních senátů obou kolegií a mediální politiky obou soudů.
Předseda Nejvyššího soudu podrobně prezentoval statistiku napadlých a vyřízených věcí v letech 2017 a 2018. „Nejvyššímu soudu se v posledním roce podařilo snížit počet nevyřízených věcí asi o 500 a věřím, že ve stejném tempu budeme pokračovat i v letošním roce“, prohlásil Pavel Šámal.
Předseda připomněl, že díky společným právním kořenům a tradicím byla rakouská právní úprava jedním z inspiračních zdrojů při přípravě nového občanského zákoníku.

Jedním ze stěžejních témat byla právní úprava a soudní praxe zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Rakouský právní řád nezná specializovanou právní úpravu v podobě předpisu srovnatelného se zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, když činy jinak trestné jsou řešeny trestním zákonem a občanskoprávními předpisy. „Kvalita zákona a dobrá praxe soudců specializovaných na problematiku trestné činnosti mládeže je vidět zejména z toho, že od doby přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže došlo k poklesu trestné činnosti u této kategorie osob o asi 30%", uvedla předsedkyně senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Milada Šámalová.

Nejvyšší soud Rakouska má 60 soudců, kdy vedle předsedkyně Nejvyššího soudu působí 18 soudců na trestním úseku a 41 soudců na civilním úseku. Na rozdíl od českého Nejvyššího soudu rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím kárných senátů vrchních zemských soudů.
Předseda Nejvyššího soudu pozval předsedkyni Nejvyššího soudu Rakouska k návštěvě Nejvyššího soudu České republiky, která by se měla uskutečnit v příštím roce.


Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
15. 5. 2019