Návštěva předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. u předsedy Nejvyššího soudu Mexika

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. navštívil v doprovodu předsedkyně senátu trestního kolegia JUDr. Milady Šámalové a ředitele své kanceláře Mgr. Aleše Pavla ve dnech 17. – 25. ledna 2017 nejvyšší soudní instituce v Mexiku, a to zejména Nejvyšší soud Mexika, Nejvyšší soudní dvůr národů Mexika, Nejvyšší státní zastupitelství, Institut forenzních věd, Soudní radu Mexika a Vzdělávací institut pro soudce a další pracovníky soudů.
Předseda Šámal v rámci návštěvy Nejvyššího soudu, kde se uskutečnilo několik pracovních jednání, promluvil také k plénu všech soudců tohoto soudu, kde obdržel od předsedy Nejvyššího soudu Mexika Edgara E. Azara čestné ocenění.

Ve svém projevu předseda Šámal zmínil důležité změny ústavně právního vývoje České republiky od sametové revoluce a představil fungování českého soudního systému a Nejvyššího soudu. Ve vztahu k výzvám, kterým čelí jak evropská, tak i mexická justice, předseda Šámal zdůraznil, že jsou to soudy, kterým je uložen těžký úkol usměrňovat svou rozhodovací praxí negativní jevy ve společnosti. „Soudy svou činností usilují o pozitivní vnímání a důvěru ze strany veřejnosti. K provádění své činnosti potřebují účinné záruky soudcovské nezávislosti, které jsou bohužel často mylně vykládány a spojovány s neexistencí odpovědnosti soudců vůči veřejnosti. Klíčová úloha našich soudů spočívá v použití platného práva nejen v souladu s principy spravedlnosti a přiměřenosti, ale také tak, aby bylo srozumitelné pro občany, neboť pouze rozsudky, které jsou snadno pochopitelné, mohou být vykonatelné a respektované i stranou, jež ve sporu neuspěla“, uvedl předseda Šámal.

V doprovodu starosty města Mexiko City, který je fakticky předsedou vlády dvacetimilionové metropole jako federálního distriktu, a předsedy Nejvyššího soudu Azara se delegace zúčastnila soudního přelíčení v trestní věci a návštěvy vězení. V rozhovoru pro novináře, mexická televizní a rozhlasová média předseda Šámal zdůraznil, že navázání vzájemných vztahů může přispět k obohacení všech zúčastněných, když vyzdvihnul zdařilou snahu mexické justice zavádět do reformovaného ústního a veřejného trestního procesu moderní informační a komunikační technologie umožňující nejen živý přenos soudních jednání za účelem informování veřejnosti, ale také interní komunikaci soudce se svojí kanceláří.

Reciproční návštěva předsedy Nejvyššího soudu Mexika v České republice, která se již připravuje, umožní mexické straně seznámit se podrobněji nejen s fungováním soudnictví v České republice, ale také se základními aspekty trestního a civilního procesu. Je tomu totiž necelé dva roky, kdy mexický trestní řád nahradil dosavadní čistě písemné řízení před soudy ústím a veřejným projednáním konkrétních kauz. Mexická justice právě prochází reformou, a to nejen v oblasti procesních předpisů, ale také institucionálního zakotvení vztahu mezi orgány činnými v trestním řízení v boji proti kriminalitě.


Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
30. 1. 2017