Nejvyšší soud a transparentní zadávání zakázek přes elektronické tržiště

Už tři roky zadává Nejvyšší soud veřejné zakázky přes elektronické tržiště Tendermarket. Za uvedenou dobu takto poptával zboží a služby v celkové hodnotě přes 8 820 000 kč. Povinnost zadávat zakázky na e-tržištích se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě od 50 000 korun bez DPH. Ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace musí e-tržiště využívat pro určené veřejné zakázky od roku 2012.
Tržiště slouží hlavně k nákupům tzv. standardizovaného zboží, jako jsou např. kancelářské potřeby nebo počítače, naopak není určeno pro stavební práce, apod. Nejvyšší soud zadal první zakázku přes Tendermarket přesně 26. září 2012.

Přestože zadávání veřejných zakázek přes jedno z pěti certifikovaných e-tržišť je od roku 2012 povinností, Nejvyšší soud historicky první nákup přes e-tržiště /konkrétně přes GemTržiště/ uskutečnil už 31. října 2005. Patří tak k dlouhodobým uživatelům této transparentní metody zadávání zakázek ve veřejné správě.

Regulaci nového systému elektronických tržišť upravuje usnesení vlády č. 343 ze dne 10. května 2010, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků; usnesení vlády č. 451 ze dne 15. června 2011, k Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, k Vzorovému provoznímu řádu elektronického tržiště, k Metodickému pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků; usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 222 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343.

Mgr. Petr Tomíček


tiskový mluvčí Nejvyššího soudu;

Ing. Roman Krupica
interní auditor