Nejvyšší soud bude v příštím roce organizovat mezinárodní konferenci „Závaznost soudních rozhodnutí“

V rámci přípravy předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy absolvoval ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Aleš Pavel ve dnech 24. – 26. 10. 2016 sérii důležitých jednání s partnery z Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
„Jednou z priorit Nejvyššího soudu v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy je upozornit na účinky rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a na vztah ústavního soudu a obecných soudů v procesu nalézání práva“, říká předseda Pavel Šámal. „Stejně tak jako v České republice, tak i v dalších zemích střední a východní Evropy, je mezi orgány ochrany ústavnosti a obecnými soudy určité pnutí a cílem plánované konference je tento stav zlepšit“, dodal předseda Pavel Šámal.

Konference, která se uskuteční v Brně ve dnech 19. – 21. 6. 2017 za účasti předsedů ústavních a nejvyšších soudů 47 členských států Rady Evropy, je nejdůležitější justiční událostí příštího roku, v jehož druhé polovině Česká republika předsedá Výboru ministrů Rady Evropy.

Hlavní řečníci dvoudenní konference, předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi, i předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts, potvrdili svoji účast již v září tohoto roku.

V rámci přípravy konference se Mgr. Pavel v uplynulých dnech setkal mimo jiné s tajemníkem štrasburského soudu Rodderickem Liddellem, s ředitelem kanceláře předsedy soudu Patrickem Titiunem, s generálním ředitelem pro právní stát a lidská práva Philippem Boiallatem, s velvyslancem České republiky při Radě Evropy Emilem Rufferem a s dalšími osobami, které budou přípravu akcí v rámci předsednictví monitorovat ze Štrasburku. Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec a Stálý představitel České republiky při Radě Evropy Emil Ruffer, který ředitele Pavla doprovázel, uvádí: „Nejvyšší soud může být příkladem aktivního přístupu a včasné přípravy akcí předsednictví. Pečlivé a zodpovědné plánování všech detailů konference dříve než půl roku před jejím konáním zavdává ty nejlepší předpoklady odborně i organizačně dobře zvládnuté a úspěšné akce“.

Snahou Nejvyššího soudu v rámci priorit předsednictví je představit odborné i laické veřejnosti hodnoty právního státu, mezi které patří předvídatelná rozhodnutí soudů respektující základní práva a svobody občanů. O připravované konferenci bude Nejvyšší soud průběžně informovat na svých webových stránkách.Zleva: Emil Ruffer, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, stálý představitel České republiky při Radě Evropy; Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu; Patrick Titiun, ředitel kanceláře předsedy Evropského soudu pro lidská práva


Zleva: tajemník Evropského soudu pro lidská práva Roderick Liddell; Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
27. 10. 2016