Nejvyšší soud hostí na konferenci „Závaznost soudních rozhodnutí“ v Brně ve dnech 19. - 21. června vrcholné představitele evropské justice

Místo konání: Hotel International Brno
Čas: 19. 6. 2017 (uvítací recepce), 20. 6. – 21. 6. 2017 (jednání účastníků konference)

Brno se v úvodu příštího týdne stane „hlavním městem evropské justice“. Nejvyšší soud pořádá u příležitosti českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy mezinárodní konferenci na téma Závaznost soudních rozhodnutí. Jde o nejvýznamnější justiční akci roku 2017 v České republice, uspořádanou právě za podpory Rady Evropy a Ministerstva spravedlnosti ČR.

S rostoucím objemem judikatury tvořené na evropské úrovni postupně nabývá na významu vzájemná interakce mezi vrcholnými evropskými soudními institucemi a vnitrostátními soudy jednotlivých zemí. Vstup České republiky do Rady Evropy a Evropské unie vytvořil ústavní závazek dodržovat právo těchto institucí. Vnitrostátní soudy jsou klíčovým orgánem zajišťujícím dodržování a implementaci mezinárodních závazků na domácí úrovni. Jak v praxi vypadá jejich vztah k Evropskému soudu pro lidská práva a Soudnímu dvoru Evropské unie? Jaké účinky ve vztahu k vnitrostátním soudům vyvolávají mezinárodní rozhodnutí? Existuje mezi soudy opravdu dialog? Jaké jsou důsledky závaznosti mezinárodní judikatury na činnost domácích soudů a na vnitrostátní politiku? – To jsou ve stručnosti základní otázky, na které bude konference hledat odpovědi.

Mezi více než dvěma stovkami registrovaných účastníků se akce zúčastní generální tajemník Rady Evropy Thorbjřrn Jagland, předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts, předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi, předsedové nejvyšších soudů deseti zemí Rady Evropy, předsedové Ústavních soudů šesti zemí Rady Evropy a mnohé další přední osobnosti evropské justice.

Na slavnostním zahájení konference 20. 6. 2017 v 9.30 hodin přislíbili účast rovněž předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a další významní hosté.

Novinářům je k dispozici fototermín z tohoto slavnostního zahájení 20. 6. 2017 od 9.30 do 10.00 hodin a následně jsou zváni na úvodní tiskovou konferenci dne 20. 6. 2017 v 10.30 v salonku č. 4 Hotelu International Brno, které se účastní:

generální tajemník Rady Evropy Thorbjřrn Jagland,


velvyslanec ČR při Radě Evropy Emil Ruffer,
předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch,
ministr spravedlnosti vlády ČR Robert Pelikán,
předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Nejvyšší soud zve dále novináře na závěrečnou shrnující tiskovou konferenci dne 21. 6. 2017 v 16.30 hodin na tomtéž místě za účasti Koena Lenaertse, předsedy Soudního dvora Evropské unie, předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala a dalších hostů.

Podrobný program konference Závaznost soudních rozhodnutí, včetně profilů jednotlivých řečníků, je aktuálně k dispozici na speciálně zřízených webových stránkách http://conference2017.supremecourt.cz/. Na tyto stránky bude rovněž online přenášeno veškeré dění v konferenčním sále, neboť počet přihlášených účastníků je konečný a pro další zájemce je bohužel akce již uzavřena.

Pro média na závěr ještě několik důležitých praktických pokynů:


Vzhledem k mimořádným bezpečnostním opatřením bude při vstupu do Hotelu International Brno potřeba, aby se každý zástupce médií registroval. U registrace obdrží kartičku s označením „PRESS“ a pouze tato kartička mu bude „vstupenkou“ na jednotlivé tiskové konference a fototermín v konferenčním sále. Při odchodu z hotelu je nutné kartičku znovu odevzdat, při každé další návštěvě konference (hotelu) obdrží kartičku novou. Je možné, že při registraci bude vyžadován průkaz totožnosti.

Prosíme o vhodný reprezentativní oděv, pány nejlépe o oblek. A to nejen samotné novináře, ale také jejich doprovod (kameramany, techniky).

Dále bude potřeba uvnitř hotelu absolvovat bezpečnostní kontrolu (projít přes bezpečnostní rám). Z těchto důvodů žádáme novináře, aby se dostavili s dostatečným předstihem, nejlépe 30 minut před zahájením každé jednotlivé akce. Jakmile absolvují zmíněné nezbytné formality, mohou využít zázemí hotelu, dát si kávu, vodu. V případě, že bude mít některý z novinářů zájem setrvat v hotelu i v čase mimo plánované tiskové konference, například za účelem individuálního rozhovoru s některým z účastníků, opět mu bude vyčleněno místo v zázemí hotelu. Je třeba pouze kontaktovat tiskového mluvčího Nejvyššího soudu a tento úmysl mu oznámit.

Těšíme se na setkání s Vámi.


Mgr. Petr Tomíček, tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
Brno 16. 6. 2017


tel. 778 751 571