Nejvyšší soud na online Konferenci předsedů nejvyšších soudů střední a východní Evropy

Nejvyšší soud se i letos účastní Konference předsedů nejvyšších soudů střední a východní Evropy, která již tradičně představuje nejvýznamnější justiční fórum tohoto regionu. Akce se v letošním roce koná distanční formou, a to prostřednictvím dvou setkání ve dnech 30. 11. 2020 a 7. 12. 2020. Na konferenci, které se účastní justiční špičky střední a východní Evropy, zastupuje Nejvyšší soud jeho předseda JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. spolu s ředitelem kanceláře předsedy, Mgr. Alešem Pavlem.
Tato událost, jež se tentokrát koná pod záštitou Nejvyššího soudu Ázerbájdžánu a za podpory CEELI Institutu, se skládá z řady tematických bloků. Ty se v letošním roce zaměřují zejména na velice aktuální problematiku zajišťování hladkého fungování soudnictví během závažných výzev, jež nynější bezprecedentní epidemiologická situace bezesporu přináší, ale nejen na ni.

Mezi konkrétní oblasti, jež jsou během této konference diskutovány, patří v tomto kontextu kupř. aspekty spojené se soudním procesem, jako je využívání technologií při soudním jednání či komunikace mezi soudci, účastníky či veřejností nebo zvládání nápadu a nedodělků, včetně specifického kontextu nárůstu určité agendy ve spojení s pandemií.

Diskutovaná témata se však neomezují pouze na současnou situaci, ale nabízí rovněž výhledy do budoucna včetně toho, jak může zvládnutí aktuálních výzev proměnit soudnictví v  louhodobější perspektivě. Stranou zájmu, pokud jde o témata, jež konference pokrývá, však nezůstávají ani obecnější a neméně důležité otázky nezávislosti soudnictví, transparentnosti justiční činnosti či přístupu veřejnosti k činnosti justice včetně mediálních projevů navenek.


Nejvyšší soud
30. 11. 2020