Nejvyšší soud navštívil předseda Nejvyššího soudu Vietnamu Nguyen Hoa Binh

Brno – Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal přivítal ve čtvrtek 22. března vedení Nejvyššího soudu Vietnamu. Delegaci vietnamských soudců vedl předseda Nejvyššího soudu Nguyen Hoa Binh. V jeho doprovodu přijel do Brna také vietnamský velvyslanec v Praze Ho Minh Tuan.
Prof. Pavel Šámal hned na úvod zmínil užitečnost tohoto setkání, kterou vidí především v souvislosti s tím, že v České republice žije velmi početná vietnamská komunita. Justiční spolupráce je tedy žádoucí a jistě vítaná. Neopomněl však připomenout, že ze zpráv Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Freedom House přicházejí znepokojivé zprávy o stavu lidských práv ve Vietnamské socialistické republice, kde je soudní soustava podle těchto zpráv pod silnou kontrolou výkonné moci, tedy fakticky podřízena komunistické straně. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal v té souvislosti doslova řekl: “I Česká republika má za sebou dlouhá léta totality komunistického režimu, se kterou jsme se snad již vypořádali. Velmi mne proto mrzí nedobré zprávy o stavu dodržování lidských práv ve Vietnamu. Protože doufám v budoucí spolupráci, rád bych Vás upozornil, že naše soudy, Nejvyšší soud, Ústavní soud, důsledně dbají o to, jak jsou dodržována lidská práva osob ve všech projednávaných věcech.

Obě strany se nejprve vzájemně informovaly o soudní hierarchii, která je velmi podobná. Předseda Nejvyššího soudu Vietnamu se zajímal o možnosti, jak s rostoucím nápadem věcí navyšovat počty soudců. Počet sedmnácti soudců vietnamského Nejvyššího soudu je dán zákonem, a proto ani každoroční nárůst nápadu o zhruba 8% neumožňuje bez toho, aniž by se zákon změnil, další soudce přijmout. Vietnamská strana hledala také inspiraci, jak nastavit způsob odměňování soudců na všech úrovních tamní justice. Nechala se proto předsedou Pavlem Šámalem informovat, jak jsou v České republice stanovovány platy soudců.

Podle předsedy Nguyen Hoa Binha existuje dlouhodobý přátelský vztah mezi Českou republikou a Vietnamem, který se i nadále rozvíjí. Především v obchodní oblasti nejenže působí stále více vietnamských podnikatelů u nás, ale viditelně se rozšiřuje také počet českých firem působících ve Vietnamu. Právě v hospodářské oblasti se podle Nguyen Hoa Binha reciproční vztahy velmi dobře propojily. V roce 2017 se vzájemně navštívili také nejvyšší představitelé obou zemí, proto předseda Nejvyššího soudu Vietnamu požádal také o schůzku na Nejvyšším soudě v Brně.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
22. 3. 2018