Nejvyšší soud navštívila JUDr. Daniela Švecová, předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky

Především příprava společné mezinárodní konference „Úloha Nejvyšších soudů v měnící se době“, která bude připomínat roli nejvyšších soudů ve stoleté historii po vzniku samostatné československé republiky v roce 1918, byla hlavním tématem dnešní pracovní návštěvy předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Daniely Švecové u Nejvyššího soudu v Brně. Plánovaná mezinárodní konference se uskuteční ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 v Brně i Bratislavě a vedle historického pohledu na vymezení, pravomoci a význam nejvyšší soudní instance v systému obecného soudnictví obou států ukáže na aktuální výzvy, kterým tyto instituce ve středoevropském prostoru čelí a na možná řešení vzrůstajícího nápadu jimi vyřizovaných věcí.
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. a JUDr. Daniela Švecová se spolu setkávají při společných akcích předsedů Nejvyšších soudů Evropy poměrně často. I přesto, v zájmu udržování nadstandardních vztahů obou nejvyšších soudů, které k sobě vzhledem k historickému vývoji mají stále nejblíže, udržují tradici bilaterálních setkání. Soudci Nejvyššího soudu Slovenské republiky mají i 25 let po rozdělení společného státu s českými soudci mnoho společných témat. Proto se každoročně setkávají rovněž civilní i trestní soudci obou soudů, informují se o vývoji judikatury ve svých zemích, navzájem hledají inspiraci pro řešení mnohých právních otázek. JUDr. Daniela Švecová z toho důvodu dnes také využila pozvání zúčastnit se setkání se soudci Nejvyššího soudu nad nejnovějším vývojem určování výše náhrady za nemajetkovou újmu.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
9. 1. 2018