Nejvyšší soud navštívila místopředsedkyně Nejvyššího kasačního soudu Bulharské republiky

Nejvyšší soud navštívila dne 5. 12. 2016 místopředsedkyně Nejvyššího kasačního soudu Bulharské republiky Dariya Prodanova, kterou doprovázeli také další soudci této vrcholné bulharské justiční instituce. Nejvyšší kasační soud Bulharské republiky je obdobou Nejvyššího soudu, jeho činnost je přitom rozložena do třech kolegií. Kromě kolegia trestního je to dále kolegium občanskoprávní a třetím kolegiem je samostatné kolegium obchodní. Právě obchodnímu kolegiu zároveň Dariya Prodanova předsedá. Za Nejvyšší soud jednali s bulharskými hosty místopředseda Roman Fiala, předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Vladimír Kůrka, předseda trestního kolegia František Púry a předseda Soudcovské rady Petr Gemmel. Hosté se rovněž zajímali o problematiku stanovování odškodného za nemajetkovou újmu, o které je informovali předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Petr Vojtek společně s Petrou Polišenskou, vedoucí oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR.
Mgr. Petr Tomíček
Tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
5. 12. 2016