Nejvyšší soud opět omezuje styk s veřejností a upravuje režim podatelny pro osobní podání

Podatelna Nejvyššího soudu je vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci v ČR počínaje dnem 3. 3. 2021 přístupná veřejnosti pro osobní podání jen každé pondělí a středu vždy od 7:30 do 16:00 hodin. I nadále žádáme všechny, aby zvážili, zda je opravdu nutné navštívit budovu soudu osobně, pokud existuje možnost vyřídit vše například elektronicky e-mailem, prostřednictvím datových schránek, dopisním podáním anebo též telefonicky. Až na osobní styk totiž podatelna pracuje bez omezení.
Pokud si účastníci řízení, resp. jejich právní zástupci, domlouvají na kancelářích senátů nahlížení do spisu, může být termín sjednán i mimo vyhrazené dny pondělí a středu. Závisí na vzájemné domluvě.

Nejvyšší soud tedy i nadále, stejně jako Vláda ČR, vyzývá občany k upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu s úřady. Nejvyšší soud dále připomíná, že pokud veřejnost přes všechno zvolí možnost osobní návštěvy budovy, aktuálně platí od 25. 2. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, proto bude v uvedených úředních hodinách umožněn návštěvníkům vstup do soudní budovy pouze s respirátorem minimálně třídy FFP2, KN 95 bez výdechového ventilu, popř. s nanorouškou anebo jednorázovou chirurgickou rouškou, které však odpovídají normě ČSN EN 14683+AC, tedy mají filtrační účinnost alespoň 94 %.

U vstupu se dále musí každý návštěvník podrobit orientačnímu bezkontaktnímu změření tělesné teploty, popř. respektovat další bezpečnostní pokyny. Na jejich dodržování dohlíží justiční stráž, která má právo v krajním případě nevpustit návštěvníka do budovy.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
2. března 2021