Nejvyšší soud odmítl dovolání chorvatského občana, který stál v roce 2015 za výbuchem domu v Šenově u Nového Jičína, kde zahynuli dva lidé

Za úmyslným výbuchem domu v Šenově v lednu roku 2015 byl pojistný podvod. V souvislosti s provizorním statickým zajištěním poničené budovy již přitom pojišťovna Allianz stihla vyplatit obviněnému G. B. jako jedinému jednateli společnosti vlastnící nemovitost 650.000,- Kč. Později se však prokázalo, že právě G. B. v součinnosti s B. K. a B. M., kteří při této tragické události zahynuli, výbuch za pomocí propan-butanových lahví a vojenské trhaviny na bázi trinitrotoluenu připravovali.

V den neštěstí však došlo v suterénu budovy k předčasné explozi, následkem které B. K. a B. M. zemřeli. Obviněný G. B. se tou dobou nacházel mimo dům, avšak v jeho bezprostřední blízkosti. Přestože věděl o tom, že oba muži jsou uvnitř, po výbuchu se nepokusil o jejich záchranu, přítomnost osob v budově tajil také záchranářům, kteří na místo přijeli. Z toho důvodu byl souzen i za přečin neposkytnutí pomoci.

Krajský soud v Ostravě obviněného v září roku 2017 uznal vinným zločinem pojistného podvodu, dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu, a taktéž přečinem neposkytnutí pomoci. Uložil mu úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání čtyř let, pro jehož výkon jej zařadil do věznice s ostrahou, a peněžitý trest v celkové výši 500 000 Kč. Dále mu uložil povinnost nahradit škodu poškozené pojišťovně ve výši 650 000 Kč.

Odvolací Vrchní soud v Olomouci tyto tresty potvrdil, když jako nedůvodná zamítl odvolání jak obviněného, tak poškozené pojišťovny Allianz, a. s.

Přestože Nejvyšší soud v rozhodnutích obou nižších soudů konstatoval pochybení v posouzení skutku neposkytnutí pomoci, konkrétně že vzhledem ke smrti B. K. a B. M. bezprostředně po výbuchu obviněný měl být uznán vinným nikoli dokonaným přečinem neposkytnutí pomoci, ale pouze jeho pokusem, tato hmotně právní vada nemohla zásadně ovlivnit postavení obviněného v řízení.

V souladu se svou dosavadní judikaturou Nejvyšší soud současně konstatoval, že po právní stránce nedosahuje uvedená vada zásadního významu a dovolání proto odmítl.

Anonymizovaná kopie usnesení sp. zn. 7 Tdo 75/2019 ze dne 13. 3. 2019 je k dispozici zde.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
Brno, 17. 4. 2019