Nejvyšší soud právě vydal publikaci „Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy“

Právě vydaná odborná publikace navazuje na stejnojmennou úspěšnou mezinárodní konferenci „Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy“, která se za společné organizace Nejvyššího soudu a Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR uskutečnila 26. listopadu 2019 v sídle Senátu v Praze.

Publikace tak přináší příspěvky, které na konferenci zazněly a spolu s nimi hned několik různorodých pohledů na fungování soudnictví v České republice. Výjimečnost přiloženého sborníku spočívá ve skutečnosti, že nad efektivitou a kvalitou českého soudnictví se zamýšlí nejen vysocí soudní funkcionáři a špičky české justice, ale vedle nich i představitelé Evropské komise a Rady Evropy.

Čtenáři tak mohou očekávat příspěvky předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, někdejšího předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, ministryně spravedlnosti Marie Benešové, předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Miroslava Antla, prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové, místopředsedy Nejvyššího soudu Romana Fialy anebo ředitele kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Aleše Pavla. Své příspěvky k publikaci zaslali také Ramin Gurbanov, předseda Evropské komise pro efektivitu justice a Niovi Ringou, vedoucí oddělení pro politiku spravedlnosti a právní stát Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise.

Nejvyšší soud předpokládá, že publikace poslouží k zamyšlení nad kondicí české justice, která si v komparativním evropském srovnání drží vysoké pozice. Samotná konference reflektovala výsledky pravidelné hodnotící zprávy EU Justice Scoreboard. V tomto smyslu rovněž stojí za zmínku, že v letošním roce již byla vydána nová verze hodnotící zprávy, z níž mimo jiné plyne, že Česká republika zaujímá v rámci 27 členských států Evropské unie celkově šestou příčku při srovnání délky ve sporných civilních a obchodních věcech u soudů prvních stupňů, či že délka řízení na všech stupních soudní soustavy ve sporných civilních a obchodních věcech zůstala nižší než 200 dnů, což představuje pátý nejlepší výsledek v Evropské unii. Hodnotící zpráva je zveřejněna prozatím v anglickém jazyce na internetových stránkách Evropské komise pod tímto odkazem: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2020_en.pdf.

Nejvyšší soud by rád opětovně poděkoval Ústavně-právnímu výboru Senátu za neocenitelnou pomoc při organizaci konference a bezproblémovou spolupráci na její přípravě i průběhu. Velký dík patří také nakladatelství Wolters KluwerČR., a.s. za tisk a redakční zpracování právě vydané odborné publikace.

Publikaci naleznete zde:
Sbornik NS - Efektivita a kvalita českého soudnictví - hodnocení a perspektivy


Mgr. Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
10. srpna 2020