Nejvyšší soud s lítostí oznamuje, že dne 23. dubna 2017 zemřel ve věku nedožitých 84 let bývalý soudce a první předseda občanskoprávního kolegia JUDr. Oldřich Jehlička, CSc.

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc.
11. 5. 1933 – 23. 4. 2017

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. se narodil 11. května 1933 v Praze. Byl uznávaným odborníkem se specializací na majetkoprávní soudní řízení a rodinnou agendu. Znám je také jako hlavní autor hned několika vydání komentářů k občanskému zákoníku.

Čekatelskou praxi absolvoval JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. na počátku padesátých let minulého století u někdejšího Krajského soudu v Žilině, kde byl následně jmenován soudcem. Od roku 1960 byl předsedou občanskoprávního senátu krajského soudu v Bánské Bystrici, od roku 1969, kdy se vrátil do rodné Prahy, pracoval na legislativním odboru ministerstva spravedlnosti. Tam se při práci na občanskoprávním úseku specializoval na občanské právo procesní. Postgraduální studium dokončil na Právnické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě v roce 1970.

Už v roce 1971 se stal JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. soudcem Nejvyššího soudu ČSSR, později předsedou senátu. V březnu 1990 byl jmenován předsedou občanskoprávního kolegia federálního Nejvyššího soudu.

Se vznikem Nejvyššího soudu v Brně 1. 1. 1993 se stal JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. jeho historicky prvním předsedou občanskoprávního kolegia, později též sloučeného kolegia občanskoprávního a obchodního. U Nejvyššího soudu JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. působil až do konce roku 2009.

Česká justiční i obecná veřejnost tak smrtí JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. ztrácí respektovaného odborníka, který se významným způsobem podílel na formování právního myšlení v klíčové době polistopadového přechodu ze státem plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku, přičemž jeho rozhodnutí zejména v restitučních sporech ovlivnila výklad práva i v současnosti. Byl vzorem v pečlivosti a rovněž i pracovitosti pro celou generaci soudců a právníků porevoluční doby až do současnosti.

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. zemřel po krátké nemoci v neděli 23. dubna. Poslední rozloučení se uskuteční v nové obřadní síni v Praze na Olšanech v pátek 28. dubna 2017 v 11.10 hodin.


Mgr. Petr Tomíček,
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
25. 4. 2017
JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. na fotografii uprostřed