Nejvyšší soud s lítostí oznamuje, že dne 26. prosince po dlouhé težké nemoci zemřel předseda senátu trestního kolegia JUDr. Jindřich Urbánek

Nejvyšší soud s lítostí oznamuje, že dne 26. prosince po dlouhé težké nemoci zemřel ve věku 65 let předseda senátu trestního kolegia JUDr. Jindřich Urbánek. Soudcem Nejvyššího soudu byl JUDr. Jindřich Urbánek od roku 1995. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita), od roku 1978 byl předsedou senátu Okresního soudu v Kroměříži, kde v letech 1993 - 1995 vykonával také funkci místopředsedy soudu. Kromě působení na pozici předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu byl JUDr. Jindřich Urbánek v roce 2015 za Českou republiku jmenován soudcem ad hoc do společného kontrolního orgánu Eurojustu, tedy organizace, zřízené Evropskou unií s cílem zlepšit účinnost jednotlivých členských států při vyšetřování a stíhání závažné přeshraniční a organizované trestné činnosti.
Poslední rozloučení s JUDr. Jindřichem Urbánkem se uskuteční v pondělí 2. ledna 2017 od 13.15 hodin v obřadní síni krematoria města Brna.