Nejvyšší soud se otevírá veřejnosti díky novému internetovému čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud vydává první číslo internetového čtvrtletníku Aequitas. Jeho prostřednictvím chce veřejnosti magazínovou formou představovat své soudce, asistenty i zaměstnance v „civilnější podobě“, než jak jsou vnímáni doposud. Nabídne v něm proto řadu atraktivních textů a fotografií z oblasti mimo hlavní rozhodovací činnost soudu.
Název je zkrácenou verzí latinského AEQUITAS SEQUITUR LEGEM, což v překladu znamená: „Pokud zákon mlčí, nastupuje soudcův smysl pro spravedlnost.“ Jak v úvodníku vysvětluje předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. : „Vydávat spravedlivá soudní rozhodnutí zcela jistě předpokládá, že soudce nesmí být odtržen od reality. Od reality běžného života. Ano, je pravdou, že soudcovské povolání je vážené. Z principu takové býti musí. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že z rozhodování jednotlivých soudců se nesmí vytrácet lidskost. Soudcovská práce je službou veřejnosti a soudci nemohou být jako stroje. Vždyť jsou to také jen lidé. Každý případ posuzují individuálně, snaží se rozhodnout vždy spravedlivě, s přihlédnutím k veškerým okolnostem, které danou věc ovlivňují. AEQUITAS je bude svým čtenářům takto prezentovat.

Nový čtvrtletník vydává Nejvyšší soud pouze v elektronické podobě. Naleznete jej pravidelně na webových stránkách www.nsoud.cz, konkrétně zde.


Mgr. Petr Tomíček
mluvčí Nejvyššího soudu