Nejvyšší soud těší zájem veřejnosti o aplikaci na stránkách www.datanu.cz

Přibližně před měsícem, konkrétně 24. ledna 2018, zprovoznil Nejvyšší soud ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., na webové stránce www.datanu.cz novou aplikaci obsahující podrobné informace ze soudních rozhodnutí, ve kterých se řešily nároky na náhradu za bolest, za ztížení společenského uplatnění a nároky pozůstalých při usmrcení osoby. Obě instituce s potěšením konstatují, že o služby, které aplikace nabízí, je zájem. Od počátku zpřístupnění se na stránkách aplikace registrovalo bezmála 1.000 uživatelů, mnozí se přihlašují opakovaně, z čehož se dá odvodit, že s touto aplikací aktivně pracují. To potvrzuje také to, že práci s aplikací zaznamenáváme především ve všedních dnech. Celkem již byly stránky na www.datanu.cz zobrazeny jednotlivými uživateli ve více než 12.160 případech. Aplikace napomáhá předvídatelnosti rozhodnutí soudů ve stanovení výše nemajetkové újmy ve výše vymezených oblastech. Nejvyšší soud aktuálně disponuje více než 400 rozhodnutími soudů nižších stupňů ohledně nemajetkové újmy, zejména rozhodnutími z adhezního řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností. Nová rozhodnutí přitom neustále do aplikace doplňuje. Centrum dopravního výzkumu, které je správcem aplikace, pak neustále vylepšuje uživatelský komfort a přidává další kritéria, podle kterých lze co nejpřesněji na www.datanu.cz vyhledávat požadované informace. Aplikace přitom neobsahuje pouze údaje o soudních řízeních, kde vznikla nemajetková újma v souvislosti s dopravními nehodami, ale má o mnoho širší záběr.

Na závěr je třeba opět zmínit, že vyhledávaná aplikace obsahuje i kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného (hodnocení ztížení společenského uplatnění podle doporučující Metodiky Nejvyššího soudu). Nejvyšší soud však zdůrazňuje, že tento kalkulátor je pouze orientačním nástrojem, který nemůže nijak předvídat soudní rozhodnutí v každé individuálně specifikované věci.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
26. 2. 2018