Nejvyšší soud v Brně v úterý 23. června navštívila ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti jednala s předsedou Nejvyššího soudu Petrem Angyalossym takto osobně poprvé od jeho jmenování do funkce 20. května letošního roku.

Předseda Nejvyššího soudu při této příležitosti paní ministryni předal právě dokončený Etický kodex soudce, který vypracovala pod jeho vedením v uplynulých měsících třiadvacetičlenná skupina soudců z celé České republiky. Absence etického kodexu soudců byla mj. jednou z opakovaných výhrad, které vůči naší justici vznesla skupina států v boji proti korupci založená Radou Evropy (zkráceně GRECO). Definitivní znění kodexu předseda Nejvyššího soudu bezprostředně po návštěvě paní ministryně rozeslal předsedům všech soudů po celé České republice s žádostí o jeho předání ke schválení soudcovským radám. Vyjádřit se k němu tak může každý z více než 3.000 soudců, kteří v naší zemi aktuálně rozhodují.

Etický kodex vychází z jednotlivých ustanovení zákona o soudech a soudcích, obsahuje však také odborný komentář a některé závěry z judikatury kárných senátů. V mnohém se jeho autoři nechali inspirovat etickým kodexem Soudcovské unie ČR. Ta je však dobrovolným sdružením, které registruje přibližně jen třetinu všech soudců České republiky. Bylo proto třeba vytvořit pravidla určená všem.

Předseda Nejvyššího soudu ministryni Marii Benešovou informoval o prioritách, které považuje na počátku svého desetiletého funkčního období za prvořadé, dále společně jednali o elektronizaci justice, možném vytvoření institutu emeritního soudce, o provozních záležitostech Nejvyššího soudu, o chystaných mezinárodních akcích, především odborných konferencích pořádaných v souvislosti s budoucím předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie a také o dokončení dalších projektů, které už nastartoval předchozí předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Těmi jsou například chystané terapeutické programy pro problémové, a tím i potenciálně nebezpečné řidiče nebo připravovaná revize metodiky k odškodňování nemajetkových újem v části pojednávající o bolestném.

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností, tiskový mluvčí
23. června 2020