Nejvyšší soud zřizuje nový senát, nové soudní oddělení, občanskoprávního a obchodního kolegia

S účinností od 1. 2. 2017 dochází u občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ke změně rozvrhu práce a začíná zde pracovat nový senát č. 27, který bude rozhodovat ve věcech obchodních korporací a ostatních právnických osob. Řídícím předsedou tohoto senátu bude JUDr. Filip Cileček, dalšími soudci pak předseda senátu JUDr. Petr Šuk a k 1. 1. 2017 nově jmenovaný soudce Nejvyššího soudu JUDr. Marek Doležal.
Nově vzniklý senát byl vyčleněn ze soudního oddělení č. 29, které výše uvedená řízení rozhodovalo více než 15 let. Proto jej tvoří dva zkušení soudci právě ze soudního oddělení č. 29. Věci napadlé do 31. 1. 2017 zůstávají přiděleny soudnímu oddělení č. 29 ve složení, které určil rozvrh práce v rozhodném znění.

Důvodem pro rozšíření počtu senátů, resp. soudních oddělení, je pokračující výrazný nárůst nápadu v agendě dosud příslušející soudnímu oddělení č. 29. A to nejen ve věcech korporátních, ale také ve věcech insolvenčních a ve věcech vyvolaných insolvenčním řízením. Nápad v takovém rozsahu by již nebylo do budoucna možné zvládat ve stávajícím složení soudního oddělení č. 29. Proto jej od 1. 1. 2017 posílil nově soudce stážista Mgr. Tomáš Braun z Vrchního soudu v Praze a část agendy se přesouvá právě do působnosti senátu č. 27. Od 1. února 2017 má tedy Nejvyšší soud na svém civilním úseku kromě velkého senátu a evidenčního senátu ještě dalších 12 senátů.

Rozvrh práce k 1.2.2017


Mgr. Petr Tomíček
mluvčí Nejvyššího soudu

V Brně 31. 1. 2017