Nové logo Nejvyššího soudu
Nejvyšší soud představuje své nové logo. Bude je používat především pro slavnostní a společenské příležitosti, chystá se jím označovat různé reprezentativní materiály. Poprvé se nové logo objevuje na přáních PF 2019, která v těchto dnech rozesílají jednotliví soudci a soudní funkcionáři.
Pro rozhodovací činnost, především pro hlavičky rozhodnutí a obdobné úřední dokumenty, bude Nejvyšší soud i nadále používat malý státní znak.
Základní tvar nového loga Nejvyššího soudu je kulatý, existuje ovšem také doplňková varianta obdélníková (viz. přílohy). Konkrétní volba jednotlivých variant bude závislá především na vhodnosti pro grafické zpracování k té které příležitosti. Základní barvou je černá na bílém pozadí, avšak použít lze také další barevné varianty, například hnědou, zlatou či stříbrnou, popř. inverzní zobrazení.
V původním zadání, se kterým Nejvyšší soud v úvodu roku oslovil tři vybrané grafiky, specifikoval požadavky, aby logo představovalo tradiční historický odkaz a symboliku, nejlépe zapracováním motivu řecké bohyně spravedlnosti Themis nebo její římské obdoby Iustitie. Výsledný návrh měl také vystihnout vyobrazení Nejvyššího soudu jako vrcholu soudní soustavy obecných soudů.
Vítězný návrh zpracovali výtvarníci Zuzana Bogorová a Tomáš Kopecký z havířovského studia PROFESIONALNÍGRAFIK. Svoji původní představu a náčrty tvůrci nového loga na základě požadavků Nejvyššího soudu opakovaně po několik měsíců upravovali. Možnost průběžně se vyjádřit k předkládaným návrhům měli v době, kdy konečná podoba loga vznikala, všichni soudci Nejvyššího soudu.
Původní logo, používané Nejvyšším soudem především v 90. letech minulého století, představující dvojramenné váhy, jejichž jazýček tvoří meč, považuje Nejvyšší soud za již přežité, mj. proto, že je velmi neurčité. Meč je navíc atributem, který lze považovat za symbol spíše jen trestního soudnictví, nikoli též civilního. Schematicky jednoduché, zkratkovité a dnes tolik módní varianty loga vyloučil Nejvyšší soud s ohledem na svoji historii.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu