Nový občanský zákoník v praxi pohledem představitelů odvolacích soudů a Nejvyššího soudu

České soudy se po dvou letech účinnosti nového občanského zákoníku i zákona o obchodních korporacích stále častěji v konkrétních kauzách dostávají k výkladu nových právních institutů těchto zákonů.
Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala proto na 4. listopadu 2015 svolal místopředsedy civilních úseků krajských a vrchních soudů, aby se společně dohodli na opatřeních minimalizujících nejednotné rozhodování soudů podle těchto nových kodexů. Význam setkání byl podtržen současnou přítomností takřka všech předsedů krajských soudů specializujících se na občanskoprávní problematiku.

Pro rychlou informovanost soudců soudů všech stupňů byla vytvořena on line databáze i nepravomocných rozhodnutí interpretujících a aplikujících nové kodexy. Tato databáze doplňuje již existující spolupráci odborných, tzv. evidenčních senátů krajských a vrchních soudů a Nejvyššího soudu.

Důslednější nově specifikovaná spolupráce evidenčních senátů, databáze rozhodnutí podle nových civilních hmotných kodexů a pravidelná účast místopředsedů odvolacích soudů na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia, spolu s plánovanou účastí místopředsedy Nejvyššího soudu na odborných gremiálních poradách odvolacích soudů, bude základem co nejaktuálnější přípravy sjednocujících stanovisek Nejvyššího soudu, vydávání hodnotících zpráv a publikace významných rozhodnutí odvolacích soudů v oficiální Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.
Nejvyšší soud 4. listopadu 2015