Novým předsedou Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bude od ledna 2016 JUDr. Vladimír Kůrka

JUDr. Vladimír Kůrka je od roku 2005 soudcem Ústavního soudu ČR. Po vypršení mandátu se 16. prosince 2015 vrátí na Nejvyšší soud mezi soudce občanskoprávního a obchodního kolegia, odkud na Ústavní soud odešel. S nástupem nového roku pak usedne přímo do čela zmíněného kolegia, kam jej jmenuje předseda Nejvyššího soudu Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
JUDr. Vladimír Kůrka je předním odborníkem na civilní právo, především na procesualistiku, restituce, bytové právo, exekuce, apod. Na Nejvyšším soudu v Brně pracoval od roku 1996 do konce roku 2005. „Vím, že se mohu plně spolehnout na organizační schopnosti JUDr. Vladimíra Kůrky. Vážím si jeho dlouholeté práce v české justici. Z Ústavního soudu se jistě vrátí s dalšími zkušenosti, kterých bude moci ve své funkci v čele Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu využít,“ komentuje budoucí jmenování JUDr. Vladimíra Kůrky předseda Nejvyššího soudu Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Během tříměsíčního překlenovacího období povede do konce kalendářního roku 2015 z pověření předsedy Nejvyššího soudu Občanskoprávní a obchodní kolegium NS jeho současný předseda JUDr. František Ištvánek. O tři měsíce se tak prodlouží jeho funkční období, které původně končilo 30. září 2015. „JUDr. František Ištvánek vyhověl mé žádosti a kolegium povede až do konce letošního roku, aby zajistil v organizaci práce kontinuitu až do doby, kdy se funkce ujme JUDr. Vladimír Kůrka, na jehož příchod čekáme,“ doplnil informace o personální změně na jednom z nejdůležitějších postů předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Životopis JUDr. Vladimíra Kůrky: JUDr. Vladimír Kůrka (*1948) absolvoval v roce 1973 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Rok poté se stal soudním čekatelem na Krajském soudu v Plzni, jako soudce nakonec začínal u Okresního soudu Plzeň-město. V roce 1976 nastoupil k Okresnímu soudu v Mostě a v roce 1990 se stal i jeho předsedou. V roce 1994 byl dočasně přidělen k Vrchnímu soudu v Praze, o rok později se stal soudcem jeho občanskoprávního kolegia. V roce 1996 následovalo jmenování soudcem Nejvyššího soudu v Brně, kde byl členem občanskoprávního kolegia, po roce se stal předsedou senátu, byl členem evidenčního senátu a velkého senátu. K agendě JUDr. Vladimíra Kůrky patřila především procesualistika, bytové právo, restituce a také výkon rozhodnutí a exekuce. Vladimír Kůrka je členem redakční rady časopisu Soudní judikatura a lektorem Justiční akademie ČR. Je rovněž členem zkušební komise pro odborné zkoušky justičních a právních čekatelů. Soudcem Ústavního soudu České republiky byl prezidentem Václavem Klausem jmenován 15. prosince 2005, jeho mandát na Ústavním soudu končí tedy 15. prosince 2015.

Mgr. Petr Tomíček


tiskový mluvčí NS