Novým předsedou občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bude od 1. ledna 2019 JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

Nového předsedu civilního kolegia dnes jmenoval předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Jan Eliáš (*1965), uznávaný specialista na problematiku restitučních nároků a problematiku bezdůvodného obohacení nahradí JUDr. Vladimíra Kůrku, kterému k 31. prosinci v souvislosti s dovršením zákonné věkové hranice 70 let zaniká funkce soudce a od Nejvyššího soudu odchází. Právě odcházející předseda kolegia předsedu senátu Jana Eliáše doporučil spolu s dalšími dvěma možnými kandidáty jako soudce, kteří mají pro tuto funkci předpoklady.

„Jan Eliáš je člověkem, s nímž se mi dlouhodobě velmi dobře spolupracuje. Je kvalitním a uznávaným soudcem, který má respekt u odborné veřejnosti. Věřím, že občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v jeho osobě získává toho nejlepšího následníka Vladimíra Kůrky, kterému bych chtěl za jeho práci v uplynulých třech letech velmi poděkovat.“, uvedl v té souvislosti předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D. je soudcem Nejvyššího soudu od roku 2006. Od roku 1995 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 4, poté od roku 2000 soudcem Městského soudu v Praze. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1991.

S Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze i Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně Jan Eliáš aktivně spolupracuje. Je mimo jiné spoluautorem komentáře k novému občanskému zákoníku, který vyšel v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.

K cílům a prioritám, které se chystá Jan Eliáš v čele občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ve svém pětiletém funkčním období prosazovat, chystá Nejvyšší soud na první polovinu ledna 2019 tiskovou konferenci.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
12. 12. 2018