Od úterý 1. září platí zpřísněná pravidla pro pohyb veřejnosti v budově Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud v reakci na „Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání“, vydané Ministerstvem zdravotnictví dne 24. 8. 2020, upozorňuje veřejnost na zpřísnění protiepidemických pravidel, jejichž dodržování se vyžaduje při návštěvě veřejných budov a tedy také sídla Nejvyššího soudu v Burešově ulici v Brně.

Z vydaného Mimořádného opatření konkrétně vyplývá, že návštěvníci budovy Nejvyššího soudu mají od úterý 1. 9. 2020 až do odvolání umožněn vstup pouze s rouškou anebo ústenkou, popř. jinou ochrannou pomůckou, která úplně zakrývá ústa a nos. Na tuto skutečnost jsou upozorňováni jednak informačním plakátem u vstupu do budovy a následně také příslušníky justiční stráže, kteří je bez těchto ochranných pomůcek do budovy nevpustí. Ochrana úst a nosu je pak vyžadována po celou dobu pobytu návštěvníka v soudní budově.

Taktéž všichni soudci, zaměstnanci soudu a příslušníci justiční stráže mají povinnost nasadit si roušku či ústenku pokaždé, když vedou jednání s návštěvníkem soudu (kromě výjimky uvedené níže). V kancelářích i v budově soudu, kde se potkávají soudci a zaměstnanci jen mezi sebou, jsou ochranné pomůcky doporučeny, avšak ne striktně vyžadovány.

Jak dále plyne z předmětného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, není třeba rušit veřejná soudní zasedání a rovněž se může i na jejich účastníky přímo v jednací síni vztahovat výjimka z povinnosti používat ochrannou roušku či ústenku. Mezi jednotlivými zasedáními bude vždy jednací síň dezinfikována. Uvedená výjimka však neplatí pro pohyb účastníků soudních řízení jinde po budově Nejvyššího soudu, tzn. například ve foyer budovy, na chodbách anebo toaletách.

Kompletní znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví lze nastudovat zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2/

Přejeme Vám pevné zdraví


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
1. 9. 2020