PRAVIDLA PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA SOUDCE NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Předseda Nejvyššího soudu po projednání s místopředsedou Nejvyššího soudu, s předsedy kolegií Nejvyššího soudu, se soudci Nejvyššího soudu na shromáždění dne 24. 5. 2017 a s přihlédnutím k jejich připomínkám přijal Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu.
S těmito pravidly byla seznámena média na tiskové konferenci v sídle Nejvyššího soudu dne 6. 6. 2017.

Účelem nově schválených pravidel je stanovit jasné požadavky a postup pro výběr a hodnocení kandidátů na soudce Nejvyššího soudu na základě zákonných požadavků (zejména čl. 93 Ústavy, § 60 zákona č. 6/2002, o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů). Primárním cílem proto bylo vymezení obecných a zvláštních předpokladů, které musí splňovat osoba v případě zájmu o výkon funkce soudce Nejvyššího soudu, a stanovení transparentního postupu, v rámci něhož bude provedeno hodnocení každého kandidáta a jeho výběr zakončený v případě splnění stanovených požadavků návrhem předsedy Nejvyššího soudu na jeho přeložení nebo jmenování soudcem a přidělení k Nejvyššímu soudu podaným ministrovi spravedlnosti. Pravidla poslouží také k seznámení odborné i laické veřejnosti s podmínkami a procesem výběru kandidátů na soudce Nejvyššího soudu.

Nejvyšší soud zpracovával pravidla pro výběr kandidátů na soudce přibližně od poloviny roku 2016. Inspiroval se přitom mj. i pravidly, která jsou uplatňována v ostatních členských zemích Evropské unie. Přesné znění Pravidel pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu se nachází zde.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
Brno, 6. 6. 2017