Plaketa „Bene meritus“ za celoživotní přínos justici pro JUDr. Ivu Brožovou

Plaketou „Bene meritus" za celoživotní přínos justici ocenila v uplynulém týdnu ministryně spravedlnosti Marie Benešová bývalou předsedkyni Nejvyššího soudu JUDr. Ivu Brožovou. Mezi 13 vyznamenanými osobnostmi je i dlouholetý předseda senátu civilního kolegia Nejvyššího soudu, dnes předseda Krajského soudu v Praze, JUDr. Ljubomír Drápal. Oceněním „Bene meritus" (jak uvádí slovník „plně po zásluze") poděkovala ministryně spravedlnosti významným osobnostem za práci, kterou odvádí pro českou justici.

Seznam vyznamenaných:
JUDr. Iva BROŽOVÁ
„Bene Meritus" za celoživotní přínos pro justici
JUDr. Ljubomír DRÁPAL
„Bene Meritus" za přínos pro justici
prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D.
„Bene Meritus" za celoživotní přínos pro justici
Mgr. Michal FRANĚK
„Bene Meritus" za přínos pro justici
Ing. Jana FÜRSTOVÁ
„Bene Meritus" za přínos pro justici
JUDr. Vladimír JIROUSEK
„Bene Meritus" za celoživotní přínos pro justici
JUDr. Jan KNĚŽÍNEK, Ph.D.
„Bene Meritus" za přínos pro justici
JUDr. Jiří KOCOUREK
„Bene Meritus" za přínos pro justici
JUDr. Michal MAZANEC
„Bene Meritus" za celoživotní přínos pro justici
doc. JUDr. PhDr. Petr MLSNA, Ph.D.
„Bene Meritus" za přínos pro justici
JUDr. Robert PELIKÁN
„Bene Meritus" za přínos pro justici
JUDr. Dagmar PRŮCHOVÁ
„Bene Meritus" za přínos pro justici
JUDr. Jeroným TEJC
„Bene Meritus" za přínos pro justici

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností, Nejvyšší soud
25. 10. 2021


Na fotografii, kterou poskytlo Ministerstvo spravedlnosti, jsou (zleva) Vladimír Jirousek, Jana Fürstová, Jiří Kocourek, Jaroslav Fenyk,
Jeroným Tejc, Iva Brožová, Michal Franěk, Marie Benešová, Robert Pelikán, Ljubomír Drápal, Petr Mlsna a Dagmar Průchová.