Pocta Pavlu Šámalovi: Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě

U příležitosti 65. narozenin předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., vydalo nakladatelství C.H.Beck ve spolupráci s katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy publikaci Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám: Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. Tento sborník bezmála čtyřiceti odborných statí českých a zahraničních osobností působících v justici byl oficiálně představen a jubilantovi předán v pondělí 24. září v Praze přímo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
Do sborníku mj. přispěli předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts, předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettina Limperg, předseda Nejvyššího a Ústavního soudu Lucemburského velkovévodství Jean-Claude Wiwinius, předseda Nejvyššího soudu Itálie Giovanni Mammone, předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky Daniela Švecová, z českých osobností například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nebo prezident Unie obhájců České republiky Tomáš Sokol. Profesoru Pavlu Šámalovi přišel osobně na právnickou fakultu poblahopřát také ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
25. září 2018