Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., v úterý 22. prosince ve své pracovně přivítal bývalého soudce Soudního dvora EU prof. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc., a Dr. iur. Mgr. Petru Škvařilovou-Pelzl, soudkyni Tribunálu Soudního dvora EU

Nejvyšší soud je připraven pod vedením Petra Angyalossyho dále rozvíjet pravidelnou a úspěšnou spolupráci se Soudním dvorem EU. S tím souvisí nejen každodenní aktivity oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu, rozhodovací činnost senátů, které se na Soudní dvůr EU obracejí ve věcech předložení předběžných otázek, ale v osobní a méně formální rovině mj. i setkávání se s českými zástupci u této nejvyšší evropské soudní instituce. I proto využil dnes Petr Angyalossy příležitost k setkání s bývalým soudcem Soudního dvora EU profesorem Jiřím Malenovským a soudkyní Tribunálu Petrou Škvařilovou-Pelzl.
Profesor Jiří Malenovský představuje neobyčejný přínos pro české, evropské a mezinárodní právo. Tento jeho přínos je spojen právě s dlouholetou prací u soudního dvora, kde nedávno ukončil své působení. Jiří Malenovský je nejen pracovním, ale i lidským vzorem pro řadu našich soudců a právníků. Proto jsem i já jeho profesní dráhu v Lucemburku uplynulých 16 let se zájmem sledoval. Samozřejmě si jej pamatuji i z dřívějšího období také jako významného soudce Ústavního soudu České republiky,“ vysvětluje okolnosti setkání Petr Angyalossy. „Paní doktorku Petru Škvařilovou-Pelzl jsem chtěl osobně více poznat, a současně doufám, že si i ona, jak tomu bývalo u jejich předchůdců zvykem, najde v budoucnu čas, aby se účastnila některých odborných akcí, které se chystáme pořádat.

České zastoupení u Soudního dvora EU prošlo v nedávné minulosti jistou „generační obměnou“. Jiřího Malenovského, který v Lucemburku působil od dubna 2004, nahradil letos v říjnu bývalý soudce Tribunálu, nižší instance soudního dvora, Jan M. Passer. Ve výběrovém řízení na jím uvolněné místo nedávno uspěl JUDr. David Petrlík, dosavadní vedoucí právní sekce Agentury pro evropský globální navigační satelitní systém. Petra Škvařilová-Pelzl je soudkyní Tribunálu od loňského září.

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
22. 12. 2020