Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., jednal v Bratislavě s předsedou Nejvyššího soudu Slovenska JUDr. Jánem Šikutou, Ph.D.

První zahraniční cesta předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho měla v úterý 30. června 2020 cíl v Bratislavě, kde se setkal s předsedou Nejvyššího soudu Slovenské republiky Jánem Šikutou. Je náhodou, že oba byli jmenováni do čela svých institucí ve stejný den, 20. května 2020. I z toho důvodu, jak konstatovali, na počátku svého funkčního období řeší některé podobné problémy a výzvy.

Slovenská strana se na jednání, kterého se zúčastnili také ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu České republiky Mgr. Aleš Pavel a vedoucí kanceláře Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Zuzana Flaková, velmi zajímala o proces výběru kandidátů na soudce Nejvyššího soudu v České republice. Nejvyšší soud na Slovensku totiž potřebuje doplnit v blízké době svůj stav až o 15 soudců. Akutním problémem, který spřátelená instituce na Slovensku řeší, je důstojné zázemí v současné budově, kterou nedávno opustilo slovenské Ministerstvo spravedlnosti.

Oba předsedové Petr Angyalossy a Ján Šikuta podporují tradici pravidelných každoročních setkání soudců jednotlivých kolegií Nejvyššího soudu České republiky a Nejvyššího soudu Slovenské republiky. Potvrdili tak znovu původní plány na další setkání trestních soudců obou zemí letos v říjnu, pokud to epidemiologická situace umožní. Soudci občanskoprávních a obchodních kolegií se setkají pravděpodobně příští rok pro změnu v České republice. Širší mezinárodní spolupráce bude pokračovat hned na několika úrovních. Vedle Sítě předsedů nejvyšších soudů zemí Evropské unie také v rámci Stálé konference předsedů nejvyšších soudů států V4, Chorvatska a Slovinska. Poslední plánované setkání této Stálé konference, které se chystalo letos na jaře v Polsku, bylo kvůli koronavirové krizi odloženo, Petr Angyalossy i Ján Šikuta věří, že se nakonec v Polsku ještě letos uskuteční.

Ján Šikuta je soudcem Nejvyššího soudu Slovenské republiky od roku 2015. Jeho specializací je civilní právo, od roku 1995 až do roku 2004 působil jako právní poradce při Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, téhož roku se stal na 11 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ve své publikační činnosti se věnuje především otázkám lidských práv a mezinárodního azylového práva.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
30. června 2020