Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., navštívil Kúrii

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy ve středu 29. července pokračuje v Budapešti v dvoudenní pracovní návštěvě Kúrie (nejvyšší instance obecné justice v Maďarsku), kde pobývá na pozvání tamního předsedy Pétera Daráka. Už včera oba předsedové nejvyšších soudů absolvovali několik společných jednání, diskutovali mj. o činnosti soudů v době koronavirové krize, organizaci soudnictví, o snaze zavádět v obou zemích větší podíl alternativních trestů, především trestů peněžitých. Za maďarskou stranu se jednání zúčastnil také místopředseda Kúrie István Kónya, civilní i trestní soudci Kúrie anebo také vedoucí oddělení mezinárodních vztahů a evropského práva. Maďarská strana aktuálně referovala také o novém mechanismu sjednocování judikatury, který byl oficiálně uveden do praxe teprve 1. července 2020.
Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy odcestoval do Budapešti v doprovodu ředitele kanceláře předsedy a odborníka na evropské právo a mezinárodní vztahy Aleše Pavla. Oba se rovněž setkali s náměstkem generálního prokurátora Maďarska Istvánem Lajtárem a dalšími vysoce postavenými žalobci.

Z Budapešti Petr Angyalossy a Aleš Pavel odjíždějí ve čtvrtek 30. července do Slovinska, kde je přivítá předseda tamního Nejvyššího soudu Damijan Florjančič. Hlavním tématem jednání v Lublani bude úspěšný projekt IQ justice, který se pod záštitou tamního nejvyššího soudu zaměřil na posilování důvěry v justici, její otevírání se veřejnosti. Tento projekt slaví nemalé úspěchy a v Evropě je dáván za příklad skvělé interakce justice s občany.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
29. 7. 2020


Předsedové nejvyšších soudů Maďarska a České republiky Péter Darák a Petr Angyalossy


Spolu s předsedou Nejvyššího soudu se návštěvy v Maďarsku účastní také ředitel kanceláře předsedy Aleš Pavel


Jednání s náměstkem generálního prokurátora Istvánem Lajtárem