Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., při návštěvě Nejvyššího soudu Slovinska diskutoval společně s předsedou Damijanem Florjančičem o důvěře veřejnosti v soudnictví

Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., navštívil v doprovodu ředitele své kanceláře Mgr. Aleše Pavla ve čtvrtek 30. července Nejvyšší soud Slovinska. Hlavním bodem jednání s předsedou Nejvyššího soudu Slovinska Damijanem Florjančičem a dalšími představiteli slovinské justice bylo zvyšování důvěry občanů v soudní systém a práci soudů.

Jednání se též zúčastnila respektovaná soudkyně Nejvyššího soudu Slovinska Nina Betetto, která je zároveň předsedkyní CCJE Consultative Council of European Judges (Poradního výboru evropských soudců). Tento poradní orgán Rady Evropy řeší otázky nezávislosti, nestrannosti a pravomoci soudců. Je přitom jediným mezinárodním orgánem na světě, který je složen výhradně ze soudců. Zřízením CCJE Rada Evropy veřejně deklarovala svoje priority směřující k budování kvalitních soudních systémů, které se podílejí na prosazování zásad právního státu v jednotlivých členských zemích, především dodržování lidských práv a základních svobod. CCJE jako poradní výbor evropských soudců opakovaně prosazuje myšlenku, že jen silná a nezávislá justice může kvalitně plnit svoje úkoly.

Obě strany se shodly na tom, že k posílení důvěry může přispět i sama justice, a to aktivním a srozumitelným informovaním veřejnosti o procesech ve všech stádiích soudního řízení, dobře odůvodněnými rozhodnutími, odborným školením soudců a justičního personálu v komunikačních dovednostech s vědomím toho, že účastníci řízení jsou klienti justice, kteří se na soudy obrací s žádostí o vyřešení jejich sporů. K této myšlence připojili oba předsedové nejvyšších soudů i nutnost, aby se vzájemně respektovaly také jednotlivé právnické profese a všichni soudci a funkcionáři napříč celou soudní soustavou.

Petr Angyalossy informoval slovinskou stranu o tom, že Nejvyšší soud je podle loňského průzkumu agentury STEM nejdůvěryhodnější soudní institucí v porovnání s dalšími nejvyššími soudy v České republice, když mu důvěru prokázalo na 65 % respondentů. Například Ústavnímu soudu anebo Nejvyššímu kontrolnímu úřadu loni shodně důvěřovalo 62 % oslovených osob, Veřejnému ochránci práv a Nejvyššímu správnímu soudu shodně 61 %.

Nejvyšší soud aktuálně usiluje o další posilování důvěryhodnosti ze strany občanů. Hledá proto ve Slovinsku inspiraci. Tamní Nejvyšší soud totiž zrealizoval velmi úspěšný rozsáhlý projekt IQ justice, jehož konkrétními výstupy bylo prokazatelné zvýšení důvěry veřejnosti ve slovinskou justici. To se slovinským soudcům podařilo mimo jiné za přispění moderní, vstřícné a profesionálně vytvořené audiovizuální kampaně.

Mgr. Petr Tomíček


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
31. 7. 2020