Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal jednal s předsedy nejvyšších soudů Visegrádské čtyřky, Chorvatska a Slovinska

Předsedové nejvyšších soudů Visegrádské čtyřky, Chorvatska a Slovinska se ve dnech 16. až 18. dubna 2018 sešli ve Visegrádu na 13. setkání Stálé konference předsedů těchto soudů, aby jednali o aktuálních otázkách civilního a trestního práva. Jednání justičních špiček organizované maďarskou Kurií poskytlo prostor pro vzájemnou diskusi o filtračních systémech v občanském soudním řízení na nejvyšších soudech, podrobně se dále hovořilo také o implementaci nové směrnice o boji proti praní špinavých peněz (tzv. čtvrtá AML směrnice).
Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal přednesl na konferenci příspěvek na téma implementace zásadních změn, které přinesla směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu. Soustředil se zejména na otázky hodnocení rizik, pojem skutečného majitele, povinnost vést evidenci skutečných majitelů, identifikaci klienta či problematiku vymezení politicky exponovaných osob, mezi které se nyní řadí i soudci nejvyšších soudů.

Filtrační mechanismus civilního dovolání představil účastníkům konference místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Optimální nastavení dovolacího řízení je podle místopředsedy Nejvyššího soudu „nutné hledat zásadně nikoliv ve vyjímání rozličných oblastí z dovolacího přezkumu, či v komplikovaných pravidlech přípustnosti dovolání, nýbrž ve zjednodušení způsobu, jakým je nakládáno s nepřípustnými dovoláními“.

Historicky první setkání předsedů nejvyšších soudů České, Chorvatské, Maďarské, Polské, Slovenské a Slovinské republiky se uskutečnilo v únoru 2002, a to z iniciativy bývalé předsedkyně Nejvyššího soudu Elišky Wagnerové. Cílem tehdejšího jednání bylo společné řešení aktuálních výzev spojených s blížícím se vstupem do Evropské unie. Od té doby se setkávání předsedů nejvyšších soudů Visegrádské čtyřky, Chorvatska a Slovinska stalo již tradicí. K 20. výročí svého založení v Brně uspořádal Nejvyšší soud 10. září 2013 jedenácté setkání Stálé konference na téma „Nejvyšší soudy Stálé konference po přistoupení do Evropské unie“.


Mgr. Katalin Deák
Mgr. Aleš Pavel
19. 4. 2018