Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., pokřtil právě vydaný XIV. svazek Encyklopedie českých právních dějin, který je věnován Soudnictví

Malá slavnost spojená se křtem dalšího dílu unikátní encyklopedie se uskutečnila v úterý 9. dubna přímo v zasedací místnosti Nejvyššího soudu. Akci spolupořádaly Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a The European Society for History of Law.

Projekt Encyklopedie českých právních dějin začali od roku 2013 připravovat členové právněhistorické společnosti The European Society for History of Law. Hlavními autory, resp. redaktory, jsou doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. a doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, LL.M., Ph.D. Každý ze svazků čítá 850 – 950 stran, předpokládá se vydání až 22 svazků. Od dob Ottova slovníku naučného nikdo v České republice nerealizoval tak rozsáhlý projekt.

Do zpracovávání věcných i životopisných hesel se do těchto chvil zapojilo více než 800 spoluautorů. Nalezneme mezi nimi vedle tuzemských osobností řadu uznávaných odborníků ze Slovenska, Rakouska, Maďarska, Polska i Německa. Jsou to nejen významní akademici, ale i odborníci z praxe. Autorsky se na obsahu encyklopedie spolupodílel i předseda Nejvyššího soudu profesor Pavel Šámal.

Encyklopedie je strukturována do několika částí. Kromě úvodních studií, osvětlujících vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy, je stěžejní částí mnohosvazkový komplex obsahující věcná hesla. Samostatnou část encyklopedie tvoří několika set členný soubor životopisů předních českých a československých právníků. I když se jedná o encyklopedii českých právních dějin, jsou pojímány v co nejširších souvislostech. Z toho důvodu je výrazná pozornost věnována například také slovenským dějinám, ale i Podkarpatské Rusi, dále československým zahraničním vztahů a vztahům k významným mezinárodním organizacím.Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
9. 4. 2019