Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., se v Tel Avivu zúčastnil setkání národních expertů, soudců a státních zástupců k problematice praní špinavých peněz a financování terorismu

V posledním březnovém týdnu uspořádal Finanční akční výbor (FATF) v izraelském Tel Avivu mezinárodní konferenci k problematice praní špinavých peněz a financování terorismu. Zúčastnili se jí rovněž zástupci českých soudů a také předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Finanční akční výbor je mezinárodní a mezivládní organizací, která má celosvětový vliv při vytváření standardů a hodnocení jurisdikcí v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Česká republika není členem FATF, ale jejího regionálního uskupení, kterým je Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu MONEYVAL, zřízený při Radě Evropy.

Právě s ohledem na doporučení tohoto výboru byla v České republice nedávno přijata novela trestního zákoníku. Ještě před jejím schválením byla hlavním problémem trestněprávní úpravy postihu praní špinavých peněz v České republice skutečnost, že jednání, která jsou mezinárodními dokumenty definována jako praní špinavých peněz, byla podle našeho trestního zákoníku postihována jednak jako trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 tr. zák.), ale zčásti také jako trestný čin podílnictví (§ 214 tr. zák.) a trestný čin nadržování (§ 366 tr. zák.).

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal se v Jeruzalémě rovněž osobně setkal s předsedkyní tamního Nejvyššího soudu Esther Hayut. Zajímal se o soudní systém v Izraeli, zejména pak o pravomoci jednotlivých soudů. Předsedkyni Nejvyššího soudu Izraele při té příležitosti pozval také k návštěvě Nejvyššího soudu v Brně.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností
Mgr. Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu

5. 4. 2019