Předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal se v Dublinu zúčastnil konference Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie

Konference, které se prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. jako předseda Nejvyššího soudu ve dnech 26. - 27. listopadu 2015 zúčastnil, měla na programu dvě stěžejní témata. Tím prvním byl Vztah vnitrostátních soudů a Evropského soudu pro lidská práva. Po úvodní zprávě předsedy Kasačního soudu v Belgii Jeana de Codta, který zdůraznil zásadní roli Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a možné důsledky, které plynou z jejího porušování, předsedové nejvyšších soudů postupně seznamovali své kolegy s praxí ve své zemi. Dalším diskutovaným tématem, které uvedl Rimvydas Norkus, předseda Nejvyššího soudu Litvy, byla Filtrace dovolání k nejvyšším soudům. Zde se hovořilo například o tom, jak omezit neúměrný nápad nových věcí na nejvyšší soudy, o kvalitě rozhodování soudců na soudech nižšího stupně a znovu o specificích v té které zemi Evropské unie.
O založení Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie, tedy Network of the Presidents of the Supreme Judical Courts of the European Union, se rozhodlo v roce 2004. Hlavním cílem Sítě je užší vzájemná spolupráce nejvyšších soudů, výměna názorů a zkušeností ze soudní praxe. Síť se také zabývá legislativními návrhy předkládanými evropskými institucemi, zejména ve věcech trestněprávních a občanskoprávních. Iniciovala také studii o pomoci soudcům nejvyšších soudů v procesu rozhodování s cílem vytvořit určité mezinárodněprávní standardy, vznik společného portálu judikatury a mezinárodní skupiny pro právní komparatistiku. Kromě předsedů nejvyšších soudů států Evropské unie mají předsedové nejvyšších soudů Lichtenštejnska, Norska a Chorvatska status pozorovatelů.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu