Prezident Miloš Zeman jmenoval JUDr. Petra Šuka místopředsedou Nejvyššího soudu

Prezident Miloš Zeman jmenoval dnes (17. 2. 2021) na Pražském hradě do funkce místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Petra Šuka, dosavadního předsedu senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Jmenování je výhradní pravomocí prezidenta republiky, který vybírá místopředsedu na desetileté funkční období z řad stávajících soudců Nejvyššího soudu. Jméno Petra Šuka jako vhodného kandidáta přitom Miloši Zemanovi před časem navrhl i sám předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. Uvádí v té souvislosti, že s Petrem Šukem mají oba velmi podobné představy o tom, kam by měl Nejvyšší soud v nejbližších letech směřovat: „Petr Šuk má spoustu zajímavých vizí a já jsem se už v minulosti přesvědčil, že je bude schopen aktivně naplňovat. Panu prezidentovi jsem poděkoval za to, že akceptoval můj doporučující návrh, ujistil jsem ho, že tímto má Nejvyšší soud v čele spolupracující tandem, který může obecnou justici v mnohém posunout dále. Budeme usilovat o moderní justici, nejen spravedlivou, ale i rychlou, oba jsme příznivci její nutné maximální elektronizace nebo například lepší komunikace a spolupráce napříč všemi patry soudní soustavy. Zaujaly mě i náměty, s nimiž Petr Šuk přichází ve snaze zpřehlednit judikaturu a tím i předvídatelnost soudních rozhodnutí.“

JUDr. Petr Šuk je díky svým aktivitám, přednáškové a publikační činnosti, jedním z nejznámějších soudců Nejvyššího soudu. Je všeobecně uznávaným odborníkem na právo obchodních korporací, dalších právnických osob a svěřenských fondů. Je členem evidenčního senátu občanskoprávního a obchodního kolegia (jemuž v letech 2017 až 2021 předsedal) a členem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Jako soudce začínal u Okresního soudu v Liberci v roce 2000, soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2008. Hovoří plynně anglicky (zkouška CAE, jazyková úroveň C1), na základní úrovni ovládá ruštinu. Je např. členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, jako člen ad hoc legislativních komisí při Ministerstvu spravedlnosti se podílí na tvorbě právních předpisů z oblasti práva obchodních korporací a ostatních právnických osob a z oblasti civilního procesního práva. Další aktivity uvádí ve svém životopise ZDE. K otázkám výše zmiňovaných vizí a priorit Petr Šuk uvádí: „Nejvyšší soud jako vrcholný orgán justice je velmi konzervativní složkou veřejné moci. A je to tak dobře. Proto určitě nechceme s panem předsedou implementovat změny, které by vedly k nějaké revoluci, ale spíše rozumné evoluci. V té souvislosti chystám jistou revizi rozvrhu práce civilního kolegia, který je už poněkud zastaralý. Společně s předsedou kolegia a civilními soudci tedy budeme hledat možné změny a úpravy tak, aby rozdělení agend a vůbec činnost kolegia více reflektovaly současné civilní právo. Do budoucna považuji za neudržitelné stávající nastavení některých parametrů dovolacího řízení, jež z Nejvyššího soudu dělá doslova továrnu na rozsudky, abych si vypůjčil trefný obrat předsedy Nejvyššího správního soudu Michala Mazance. Množství projednávaných věci do určité míry brání Nejvyššímu soudu efektivně plnit svoje hlavní poslání, sjednocovat judikaturu a výklad právních předpisů.

Petr Šuk je rovněž připraven se z pozice místopředsedy Nejvyššího soudu zapojit do řešení řady otázek dotýkajících se celé justice. Proto by rád i nadále spolupracoval s Ministerstvem spravedlnosti na legislativních procesech, chystá se ještě zintenzivnit spolupráci s vrchními a krajskými soudy, apod.

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
17. 2. 2021


Fotoarchiv Kanceláře prezidenta republiky - foto Hana Brožková