Při veřejných zasedáních ve věci stížnosti pro porušení zákona, kterou v neprospěch obviněného bývalého hejtmana Davida Ratha podal ministr spravedlnosti, budou mít u vstupu do jednací síně přednost akreditovaní novináři

Nejvyšší soud se připravuje na nebývalý zájem médií o veřejná zasedání ve věci stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci zakázek Středočeského kraje, v níž figuruje obviněný bývalý hejtman David Rath a dalších deset spoluobviněných.
Senát trestního kolegia Nejvyššího soudu pod vedením JUDr. Vladimíra Veselého proto nařídil veřejná zasedání ve dnech 30. 5., 31. 5., 1. 6. a 7. 6. 2017 do největší místnosti v prostorách Nejvyššího soudu, do velkého jednacího sálu, který se pro potřeby veřejných soudních jednání využívá jen zcela výjimečně.

Vzhledem k celkovému počtu obviněných, s přihlédnutím na počet jejich advokátů a pochopitelný zájem médií i dalších zájemců z řad veřejnosti, se rozhodl Nejvyšší soud upřednostnit při vstupu do jednací síně novináře, resp. redakce, které se dopředu řádně akreditují.

Nejvyšší soud proto žádá jednotlivé redakce o akreditaci, neboť potřebuje znát dopředu co nejpřesněji, kolik novinářů má o veřejná zasedání zájem a kolik míst bude možno vyčlenit pro ostatní veřejnost. Předpokládá se přitom, že celkem bude takto k dispozici na 60 až 70 míst. Mimo akreditované novináře bude v závislosti na zbývající kapacitě volných míst kritériem pro vpuštění do soudní síně pořadí, v jakém se jednotliví zájemci o sledování veřejného zasedání k soudu dostaví.

U televizních štábů se předpokládá za každou redakci přítomnost redaktora s kameramanem, u rozhlasových, internetových a tištěných médií (agentur) bude akreditován vždy jediný člověk za každou redakci.

Akreditovat se je třeba na každý den nařízeného veřejného zasedání zvlášť, a to prostřednictvím e:mailové zprávy do pošty tiskového mluvčího Nejvyššího soudu petr.tomicek@nsoud.cz , kde novináři uvedou své jméno, jméno redakce, kterou zastupují, svůj telefonický a e:mailový kontakt. Akreditují se pouze novináři, akreditace je zahájena vydáním této tiskové zprávy a končí v poledne dne 29. 5. 2017.

Justiční stráž Nejvyššího soudu upozorňuje, že každý, kdo vstupuje do budovy soudu, musí projít bezpečnostní kontrolou. Novináře i ostatní veřejnost proto Nejvyšší soud zároveň žádá, aby se dostavili nejpozději 45 minut před zahájením každého z veřejných zasedání.

Nejvyšší soud se nechystá přenášet veřejná zasedání mimo jednací síň online přenosem. Pokud nedojde v samotném úvodu prvního dne veřejného zasedání ke změně, pak bude možné si pořídit obrazový (i zvukový) záznam na úvod prvního dne jednání a poté až na konci posledního dne zasedání při samotném vyhlašování rozhodnutí. Přitom až z průběhu veřejných zasedání vyplyne, který den bude ve skutečnosti tím posledním. V souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, se předpokládá, že zvukový záznam si bude moci veřejnost pořizovat v průběhu celého jednání.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
petr.tomicek@nsoud.cz
Brno, 24. 5. 2017