Prohlášení Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie k situaci v Polsku

Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie je znepokojena zprávami o zasahování polských orgánů do polského soudnictví.
Síť předsedů je organizací skládající se z předsedů nejvyšších soudů Evropské unie. Její členové se setkávají k diskuzi ve věcech společného zájmu, k výměně myšlenek a informací a poskytuje fórum, skrze které mohou evropské instituce žádat o vyjádření nejvyšších soudů Evropské unie.

Zásahy polských orgánů, včetně zpochybňování ústavnosti jmenování předsedkyně Nejvyššího soudu Polska a zamýšlené reformy Národní rady soudnictví, vyvolávají obavu z ohrožení nezávislosti Nejvyššího soudu stejně jako polské justice jako celku.

Spolupráce v oblasti výkonu spravedlnosti je ve značné míře založena na společné důvěře v řádnou správu justice ve státech Evropské unie. Síť předsedů proto vyjadřuje své znepokojení nad tím, že zásahy polských orgánů budou mít dopad nejen na uplatňování zásad právního státu, ale také na vzájemnou důvěru ve správu soudnictví.

Síť předsedů se připojuje k prohlášením vyjadřujícím znepokojení nad stavem respektování zásad právního státu v Polsku formulovaných Evropskou komisí a Benátskou komisí a vyjadřuje svou solidaritu s polským soudnictvím.


Priit Pikamäe
Předseda Sítě předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie